next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové:

Zápisník událostí velikonočního puče.


9. 3. 2002 Masový odchod několika členů z NFS jako protest proti ignoraci Mezinárodního Dne Ženšen
10. 3. Oddělení pro styk hlásí příchod anonymních emailů poukazujících na vzrůstající úpadek neofiministického hnutí
11. 3. Pokladník sdružení si bere placenou dovolenou
12. 3. Předseda nařizuje okamžitou skartaci dokumentů
17. 3. Několik odvážných členů vyzývá předsedu k odstoupení z funkce
18. 3. Místopředseda se staví po bok rebelů
19. 3. Rebelující členové jsou na popud předsedy vyloučeni ze sdružení
19. 3. Místopředseda se staví na stranu předsedy
20. 3. Pokladna NFS je vytunelovaná
20. 3. Na veřejnost se dostává petice žádající odstoupení předsedy
21. 3. Předseda si bere neplacenou týdenní dovolenou
22. 3. "Proč v našem čele nestojí tak svědomitý člověk jako je současný NFS styk?" ptá se Nastěnka NFS.
23. 3. "Proč není předsedou tak pracovitý člověk jako Nastěnka NFS?" táže se NFS styk.
24. 3. Ustaven prozatimní výbor v čele s předsedou Nastěnkou a předsedou Stykem.
28. 3. Svolána demonstrace za svržení předsedy
29. 3. Na Velký pátek je předseda spolu s místopředsedou po levici a pokladníkem po pravici odkřížkován jako neplatný člen.
1. 4. Na Velikonoční pondělí předseda přes protesty vstává z neplatných.

Foto z demonstrace žádající odstoupení předsedy:

Petice za odstoupení bývalého předsedy NFS Radka Czerného

Žádáme o okamžité odstoupení Radka Czerného z neprávem nabyté funkce předsedy Neofeministického sdružení FI MU z následujících objektivních a neakceptovatelných důvodů:
- přes naléhavé výzvy opakovaná ignorace oslavy svátku Mezinárodního Dne Ženšen
- trvalý konformismus s feministickým hnutím
- tunelování pokladny NFS
- hroucení členské základny a laxní přístup k jejímu znovuobnovení
- a další.
Svým podpisem stvrzuji, že žádám o jeho okamžité odstoupení.

V Brně dne 20. března 2002

Faksimile petiční listiny


next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové: