next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové:

Běh na lyžích přes zamrzlý Prýgl 2002

Členové neofeministického sdružení FI MU a jejich příznivci absolvovali ve středu 16. ledna tohoto roku II. oficiální "Běh na lyžích přes zamrzlý Prýgl 2002".

Na startu se sešli studenti prezenčního i postgraduálního doktorandského studia FI, jakož i absolventi naší fakulty posílení o dva kolegy z mateřské fakulty přírodovědecké. Startovalo celkem 14 závodníků.

Výsledky běhu na lyžích:
l. Petr Dreiseitl, čas 44´52
2. Martin Povolný, čas 62´35
3. Martin Dvořák, čas 64´28
4. Petr Sojka, čas 64´46
5. Jaroslav Ráček, čas 70´25
6. Lukáš Svoboda, čas 70´36
7. Jiří Kloc, čas 73´54
8. Petr Hrouda, čas 54´12 (startoval opožděně, až po příchodu ze zaměstnání; jinak by byl druhý)
9. Václav Říkal, čas 89´22

Výsledky téže trasy v nové kategorii jízdy na kolech (cycle):
1. Petr Mejzlík, čas 30´30
2. Robert Šmíd, čas 30´30´´05
3. Roman Rožník, čas 32´43
4. Radim Pavlíček, čas 35´25
5. Miloslav Nepil, čas 55´08

Jak známo, loni byl závod na poslední chvíli odvolán pro nepřízeň počasí. První ročník byl tedy v posledním roce minulého tisíciletí a o prvenství se tehdy utkali Petr Dreiseitl (1. místo) a Petr Sojka (2. místo). Petr Dreiseitl letos prvenství obhájil ve famózním čase, jaký již pravděpodobně nezopakuje. Mezi tehdejším a nynějším startem rok pracoval v Norsku, kde kromě programování i trénoval a pořídil si kvalitní lyže, hole a běžecký dres. Je třeba ocenit skutečnost, že Petr Sojka na start letos nastoupil, třebaže má poraněné koleno a nemohl podat svůj optimální výkon.

Před zahájením závodu byla vyjádřena spontánní solidarita s panem docentem Karlem Palou, který v době konání závodu běžel závod jiný, existenciálnější. Symbolický čestný diplom mu bude předán docentem Kopečkem.

Všichni účastníci závodu bezprostředně po skončení obdrželi diplomy a upomínkové ceny. Za sponzorování akce se sluší poděkovat paní tajemnici fakulty i vedoucímu našeho knihkupectví panu Marečkovi.

Kulturně-společenskou dohru měl letošní ročník závodu v salonku restaurace "Severka" při kytarách a klarinetu. Tam také odhlasováno, aby dosud neneofeminizovaní účastníci závodu byli přijati do NFS FI MU.

Diplomy vítězů a originální startovně-výsledková listina jsou umístěny k veřejnému nahlédnutí ve studentské vývěsce u vrátnice fakulty. Vedle automatu na objednávání obědů je rovněž vystaven exemplář bicyklu, na kterém kolega Nepil závod absolvoval, zatímco jeho manželka rodila.

Josef Prokeš, ředitel závodu


next up previous
Next: About this document ... Up: nfs Previous: Řádoví členové: