Technologie Plug and Play
Technologie Plug & Play (PnP)

Krok: 1

Předešlé kapitoly popisovaly postup při instalaci nové karty do počítače. Je pravdou, že v některých případech může být tato instalace poměrně komplikovaná a správné .......... jednotlivých zdrojů využívaných jednotlivými kartami může působit problémy.

Krok: 2

Pravděpodobnost výskytu takovýchto problémů je tím vyšší, čím .......... je počet karet zapojených do počítače.

Krok: 3

Takže zapojení další karty do počítače, který již kromě standardních a nezbytných věcí obsahuje ještě např. SCSI rozhraní, síťovou kartu, zvukovou kartu, může .......... nemalé problémy.

Krok: 4

Nové trendy se snaží tento problém řešit tím, že počítač by si sám provedl výše zmíněné ........... V ideálním případě by tedy uživatel zasunul kartu do počítače a po jeho zapnutí by počítač sám:

  1. Rozpoznal zasunutou desku
  2. Zeptal se desky, které IRQ, DMA, I/O Adresy, RAM a ROM adresy potřebuje
  3. Zeptal se desky, které IRQ, DMA, I/O Adresy, RAM a ROM adresy může použít
  4. Nastavil protředky tak, aby nedošlo k žádnému konfliktu s již existujícími deskami
  5. Vyhledal a nakonfiguroval potřebné ovladače, které by s nově nainstalovanou deskou spolupracovaly
Krok: 5

Pro zvládnutí tohoto problému navrhly firmy Intel, Microsoft a Compaq normu nazvanou Plug & Play ("zapoj a hraj"). Myšlenka Plug & Play spočívá v tom, že výrobci přídavných karet přidají ke svým kartám takové obvody, aby bylo možné .......... desky nastavovat a vznášet dotazy na požadované zdroje.

Krok: 6

Operační systém pak může sám přímo konfigurovat desky a dotazovat se na ně, čímž by se redukovala nutnost otevírání počítače na ...........


Technologie Plug & Play: strana 1