Vyhledávání ve výsledcích Hodnocení 2015 (jiné ročníky dat viz zde)
POZOR: po ztrátě dat a obnově možná ne vše funguje správně.

Základní údaje o výsledku
Druh výsledku:
Jazyk výsledku:
Dodavatel dat:
Identifikační kód: =   x,y z,…
Předkladatel výsledku
Výzkumná organizace:
   A/a   pozn.
Organizační jednotka:
   A/a   pozn.
Domácí tvůrce výsledku
Příjmení: =   A/a   x,y,z,…
Jméno: =   A/a   x,y,z,…
ID autora v RIVu: =   x,y z,…
Výsledek
Název:    A/a
Rok:uplatnění (konsolidovaný)     sběru dat     uplatnění (dle VO)
Obor:
ISBN: =   x,y z,…
ISSN: =   A/a   x,y z,…
Stav výsledku v Hodnocení 2015 – Pilíři I.
Skupina oborů:
Druh výsledku v hodnocení:
Kód hodnocení výsledku:
Body výsledku:od do       po korekci od do
Bodový podíl předkladatele:od do       po korekci od do
Stav výsledku v Hodnocení 2015 – Pilíři II.
Třída výsledku:
Kód hodnotícího panelu:
Návaznosti výsledku
Typ výzkumné aktivity:
Program (CEP):
Identifikační kód (CEP/CEZ): =   A/a   x,y z,…
Speciální funkce
Předpočítané vlastnosti (více zde):
Výsledky s násobností:     počtem VO     rozptylem roků uplatnění
      Počet výsledků na stránku:            


Prohledávají se data .xlsx souborů z webu RVVI na listech Výsledky hodnocené v I./II. Pilíři – Tabulka č. 3 a listu Výsledky navržené k vyřazení – Tabulka č. 4.


Pavel Šmerk, FI MU. Případné podněty uvítám na smerk@mail.muni.cz. Stránka používá javascript, nepoužívá cookies a předpokládá šířku prohlížeče alespoň 1024 bodů.