Vyhledávání ve výsledcích Hodnocení VaVaI

Hodnocení 2014, finální data
Hodnocení 2015, finální data ze dne 21.3.2017
Hodnocení 2016, finální data ze dne 21.12.2017

Bohužel v nejnevhodnější chvíli došlo ke ztrátě dat, je tedy možné, že ne vše funguje, jak má, zejména v H15...

Pořadí časopisů dle AIS pro jednotlivé FORD dle Metodiky 2017+

Prohlížení posudků z Hodnocení 2018


Pavel Šmerk, FI MU. Případné podněty uvítám na smerk@mail.muni.cz.