Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Tyto informace a pokyny se týkající těch, kteří mají zájem o vypracování bakalářské či diplomové práce pod mým vedením. Většina z uvedeného nejsou úplně striktní pravidla, selský rozum má vždy přednost.

Témata

Momentálně mám naplněnou kapacitu pro vedení BP/DP. Nové studenty přijímám jen v případě zájmu o spolupráci na tématech souvisejících s tématy výzkumné skupiny Adaptive Learning a to jen v případě velmi silného zájmu a prokázání samostatnosti. U studentů pracujících pod mým vedením se většinou očekává (alespoň občasná) účast na neformálních seminářích skupiny Adaptive Learning.

Představu o tom, jaká témata běžně vedu a co od studentů v práci očekávám, si můžete snadno udělat, když se podíváte v ISu na mnou vedené práce a na moje posudky na tyto práce.

Základní pokyny

Informace o postupu

Zpětná vazba, komunikace