IB113 – Python – Sbírka příkladů

Toto je sbírka příkladů k předmětu IB113 Úvod do programování a algoritmizace vyučovaného na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o jeden z doplňkových materiálů k přednáškám a cvičením, jehož cílem je umožnit studentům samostatně procvičovat i nad rámec příkladů z cvičení pro upevnění a posilnění jejich znalostí. Jednotlivé sekce odpovídají rámcově jednotlivým cvičením, nicméně nemají za cíl kompletně vysvětlovat látku, která se na těchto cvičení a příslušejících přednáškách probírala.

Next Section - 1. Želví grafika