Studijní materiály

Zde naleznete studijní materiály, které budou zvěřejňovány průběžně, vždy po přednášce.

Slides:
První přednáška - Úvod
Druhá přednáška - Charakteristika vstupních dat
Třetí přednáška - Základní principy vizualizace
Čtvrtá přednáška - Vizualizace prostorových dat
Pátá přednáška - Vizualizace geoprostorových dat
Šestá přednáška - Vizualizace multivariate dat
Sedmá přednáška - Stromy, grafy, sítě, texty, dokumenty
Osmá přednáška - Koncepty interakce
Devátá přednáška - Interakční techniky
Desátá přednáška - Návrh efektivních vizualizací
Jedenáctá přednáška - Porovnání a zhodnocení vizualizačních technik

Studijní materiál:
První přednáška - Úvod
Druhá přednáška - Charakteristika vstupních dat
Třetí přednáška - Základní principy vizualizace
Čtvrtá přednáška - Vizualizace prostorových dat
Pátá přednáška - Vizualizace geoprostorových dat
Šestá přednáška - Vizualizace multivariate dat
Sedmá přednáška - Stromy, grafy, sítě, texty, dokumenty
Osmá přednáška - Koncepty interakce
Devátá přednáška - Interakční techniky
Desátá přednáška - Návrh efektivních vizualizací
Jedenáctá přednáška - Provnání a zhodnocení vizualizačních technik