Informace pro semestr jaro 2015

Předmět se skládá z každotýdenních přednášek a cvičení, které se konají jednou za dva týdny. Obsahem cvičení je praktická práce s technikami a nástroji, které jsou probírány v rámci přednášek.

Místo a čas konání:

Přednáška: každé pondělí ve 12:00 v učebně A318
Cvičení: každý druhý týden ve středu ve 12:00 nebo v pátek v 8:00, vždy v učebně B117

Učební materiály k jednotlivým přednáškám:

Materiály se budou postupně objevovat zde v záložce Studijní materiály nebo ve studijních materiálech tohoto předmětu v Informačním systému.

Možná ukončení předmětu:

Zkouška

Před závěrečnou zkouškou je požadováno odevzdání individuálního projektu. Jeho zadání bude formováno individuálně po konzultaci s vyučující v rámci cvičení. Závěrečná zkouška má písemnou formu a pro přihlášení na některý z termínů je nutné odevzdání a schválení řešení dohodnutého projektu.

Základní a doporučená literatura:

Interactive Data Visualization - Foundations, Techniques and Applications. Matthew Ward, Georges Grinstein, Daniel Keim. 2010. ISBN 978-1-56881-473-5.
Beautiful Visualization - Looking at Data Through the Eyes of Experts. Edited by Julie Steele and Noha Iliinsky. 2010. ISBN 978-1-449-37987-2.