Vlastislav Dohnal

Výuka

Rozvrh hodin:jaro 2022
 konzultační hodiny
 
Podzim:PB168 - příkazu SELECT pro PB168
 PB154 - příkazu SELECT pro PB154
Jaro:PA152 - viz IS
 PA036 - viz IS
 
Plány učeben:PDF, PowerPoint
Pokud Vám některá učebna chybí, můľete ji doplnit a e-mailem mi dílo poslat, vystavím jej zde.

Literatura

Kniha:

Similarity Search: The Metric Space Approach (info, BibTeX)
Home page, Teaching materials
Springer
 
Dizertační práce:Indexing Structures for Searching in Metric Spaces (PDF)
Teze dizertační práce (PDF)
Diplomová práce:Bezpečnost v prostředí operačního systému UNIX (PDF)
Bakalářský projekt:SLEG (dokumentace)
 
Inf. seminář:poster, jaro 2003
UNIX:referát - WWW server Apache
VRML:projekt (ZIP)

Ostatní

Akronymy
Loga FI a MU
PhD:Formuláře
Perl:přednáška 1 a 2
JavaScript:dokumentace (zip)
SW:LastLogin
Program, který zjią»uje kdo a kde byl přihláąený.
Soukromé:Motokáry / Fotky

Kontakt

Konzultační hodiny:viz IS
Email:viz IS
Kancelář:B406
Adresa:Fakulta informatiky
Botanická 68a
602 00 Brno
Czech Republic

Naposledy změněno: Monday, 13-Feb-2023 09:04:54 CET