Operátor podmíněného výrazu ? :

Jediný ternární operátor

Platí-li první operand (má hodnotu true) ->

  • výsledkem je hodnota druhého operandu

  • jinak je výsledkem hodnota třetího operandu

Typ prvního operandu musí být boolean, typy druhého a třetího musí být přiřaditelné do výsledku.