Bitové

Bitové:

  • součin &

  • součet |

  • exkluzivní součet (XOR) ^ (znak "stříška")

  • negace (bitwise-NOT) ~ (znak "tilda")

Posuny:

  • vlevo << o stanovený počet bitů

  • vpravo >> o stanovený počet bitů s respektováním znaménka

  • vpravo >>> o stanovený počet bitů bez respektování znaménka

Dále viz např. Bitové operátory