Ukázka použití assert (2)

Program přeložíme (s volbou -source 1.4):

Obrázek 2. Správný postup překladu AssertDemo

Správný postup překladu AssertDemo