Ukázka použití assert (1)

Třída Zlomek používá assert k ověření, že zlomek není (chybou uživatele) vytvářen s nulovým jmenovatelem.

Za assert uvedeme, co musí v daném místě za běhu programu platit.

Obrázek 1. Třídy AssertDemo, Zlomek

Třídy AssertDemo, Zlomek