next up previous
Next: Řádoví členové: Up: Femin Previous: Hymna NFS FI MU

Pučový výbor

(jmenován pučovým výborem)

předseda Styk: Mgr. Petr Dreiseitl

předseda Nastěnka: Mgr. Robert Král

Výbor

(volen tajným hlasováním; není-li uvedeno jinak): logo

zápis: Mgr. Miloslav Nepil

předsednictví: Mgr. Radek Czerný

místopředsednictví: Bc. Stanislav Šuhájek

Nastěnka: Mgr. Robert Král

pokladna: Mgr. Marek Peša

oddělení pro styk: Mgr. Petr Dreiseitl

pododdělení pro styk s mládeží: Mgr. Dalibor Stuchlík

shaman: Fady Al-Kheir

pomocný psovod: prof. RNDr Jiří Zlatuška, CSc. - zvolen aklamací

syn nejvyššího1 : doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. - zvolen aklamací

numerolog: doc. PhDr. Karel Pala, CSc. - zvolen aklamací

astrolog: RNDr. Jiří Grygar, CSc. - zvolen aklamací


Čestní členové:

Jan Tleskač

Marie Kabrhelová post memoriam

nár. um. Karel (Gott)

nár. um. Brutální Nikita

MUDr. Miroslav Plzák, CSc.

král Herodes

Mgr. Saša Berk

Ing. Jiří Charlie Pieter

Ing. Petr Fišer, četař

První vyškrtnutý (čestný) člen: nár. um. Karel Gott - ponechán byl jen Karel


Mimočestní členové:

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach