next up previous
Next: Výbor Up: Femin Previous: Fundamentální manifest:

Hymna NFS FI MU

logo

Hudba: Slávek Janoušek

Text: Dita Rozkošná

Ať žije láska ženy k ženě
proč naléhati na muže
prosebně v prachu poníženě
muž vám dát lásku nemůže

Muži jsou divné pokolení
jsou tu pár milionů let
a už se cítí unaveni
nám ženám bude patřit svět

Ať žije láska ženy k ženě...

Jen žena ženu uspokojí
Amazonky to věděly
uvědomte si hrdost svoji
a přestaňte spát s manželi

Ať žije láska ženy k ženě...

Mužům jsem rázně dala vale
jsou odporní ach božíčku
všichni tak hrubě neurvale
cuchali moji kočičku