Povinné řízení přístupu

Aleš Horna, xhorna@fi.muni.cz

Obsah

Discretionary Access Control

Access Control Lists

Mandatory Access Control

SELinux

SELinux instalace Arch

Přes build script:
$ git clone https://github.com/archlinuxhardened/selinux.git
$ cd selinux
$ ./recv_gpg_keys.sh
$ ./build_and_install_all.sh
Také je možno instalovat přes pacman s přidáním repozitáře nebo přes AUR. Více zde: https://wiki.archlinux.org/title/SELinux#Installation

Nastavení

Módy

SELinux může operovat ve třech módech Pro zjištění současného módu a dalších informací lze využít příkaz sestatus případně getenforce. Příklad výstupu z aisy:
    SELinux status:         enabled
    SELinuxfs mount:        /sys/fs/selinux
    SELinux root directory:     /etc/selinux
    Loaded policy name:       targeted
    Current mode:          permissive
    Mode from config file:     permissive
    Policy MLS status:       enabled
    Policy deny_unknown status:   allowed
    Max kernel policy version:   31
  
Pro nastavení lze využít příkaz setenforce s argumenty 0 (Permissive) či 1 (Enforcing).

Labels

Všechny soubory a procesy mají nastaveny label, který popisuje jejich zabezpečení. Lze jej zobrazit pomocí ls -Z. Label je ve formátu user:role:type:level. Na systémech s DAC se nejdříve zkontrolují DAC pravidla a až eventuelně poté SELinux politiky. Výchozí hodnoty jsou nastaveny dle rodičovského adresáře.
Příklad z aisy:
  -rw-r--r--. xhorna student system_u:object_r:nfs_t:s0    file.txt
  
Programy pro správu labelů: chcon, semanage fcontext, restorecon.

Booleans

Policies

Každá pravidlo politiky popisuje interakci mezi subjektem a objektem:
    ALLOW apache_process apache_log:FILE READ;
  
Vytváření vlastní politiky
Vygenerování vlastní politiky pro démona /usr/local/bin/mydaemon Přejato z: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/using_selinux/writing-a-custom-selinux-policy_using-selinux
    $ sepolicy generate --init /usr/local/bin/mydaemon
    Created the following files:
    /home/example.user/mysepol/mydaemon.te # Type Enforcement file
    /home/example.user/mysepol/mydaemon.if # Interface file
    /home/example.user/mysepol/mydaemon.fc # File Contexts file
    /home/example.user/mysepol/mydaemon_selinux.spec # Spec file
    /home/example.user/mysepol/mydaemon.sh # Setup Script
  
Pro vytváření politik a pravidel z logů lze použít audit2allow Přidat pravidlo do politiky:
  echo "allow mydaemon_t var_log_t:file { open write getattr };" >> mydaemon.te
  
Znovu sestavit politiku pomocí vytvořeného skriptu:
  ./mydaemon.sh
  
Politiku lze aplikovat i na kontejnery.

AppArmor

Instalace Arch Linux

    pacman -S apparmor
    systemctl enable --now apparmor.service
  
Pro povolení AppArmoru je třeba nastavit parametry kernelu:
    lsm=landlock,lockdown,yama,integrity,apparmor,bpf
  
Při použití vlastního kernelu je třeba využít volby:
    CONFIG_SECURITY_APPARMOR=y
    CONFIG_AUDIT=y
  

Konfigurace

Profily

Příklad profilu z dokumentace
    #include 

    profile test /usr/lib/test/test_binary {
      #include 

      # Main libraries and plugins
      /usr/share/TEST/** r,
      /usr/lib/TEST/** rm,

      # Configuration files and logs
      @{HOME}/.config/ r,
      @{HOME}/.config/TEST/** rw,
    }
  
Profily obsahují nastavení přístupových práv:

Použití

Následující pasáž je parafráze manuálu.
Na otestování, zdali je AA zapnutý:
  $ aa-enabled
Vypsání statusu:
  # aa-status

  apparmor module is loaded.
  44 profiles are loaded.
  44 profiles are in enforce mode.
   ...
  0 profiles are in complain mode.
  0 processes have profiles defined.
  0 processes are in enforce mode.
  0 processes are in complain mode.
  0 processes are unconfined but have a profile defined.
Vypnutí:
  $ aa-teardown
Přepnutí módů:
# enforce mode
  $ aa-enforce
# complain mode
  $ aa-complain

Tomoyo Linux

Literatura