LDAP (ďalšie metódy autentizácie)

Peter Greguš, xgregus1@fi.muni.cz


Obsah

 • Literatúra

  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

  Keď sa užívateľ autentifikuje v systéme, niektoré aplikácie stále potrebujú prístup k informáciám o užívateľovi. Tieto informácie sú tradične uložené v textových súboroch (/etc/passwd, /etc/shadow a etc/group), ale môžu byť poskytnuté inýmy mennými službami (name services), napríklad LDAP [RFC2251].
  LDAP je založený na štruktúre klient-server a dáta sú vo vnútri uložené do stromu s adresárovou štruktúrou. Keď sa klient na niečo spýta, tak server odpovie, alebo povie, kto toho vie viac. Napr. iný LDAP server. (Pozn. Podadresár štruktúry dát môže byť uložený aj na inom serveri)


 • Hierarchia DNS Hierarchia organizácie

  obr. 2

  obr. 3