Von Neumannovo schéma


Krok: 1

Von Neumannovo schéma bylo navrženo roku 1945 americkým matematikem Johnem von Neumannem jako .......... samočinného počítače. Tento model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes.

Von Neumannovo schémaPodle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů:

Krok: 2

Krok: 3 Krok: 4 Krok: 5 Krok: 6


Ve von Neumannově schématu je možné ještě vyznačit dva další moduly vzniklé spojením předcházejících modulů:


Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu

Krok: 7

Krok: 8 Krok: 9 Krok: 10Základní odlišnosti dnešních počítačů od von Neumannova schématu

Krok: 11

Krok: 12 Krok: 13 Krok: 14 Krok: 15

von Neumanovo schéma: strana 1