Von Neumannovo schéma


Von Neumannovo schéma bylo navrženo roku 1945 americkým matematikem (narozeným v Maďarsku) Johnem von Neumannem jako model samočinného počítače. Tento model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes.

Von Neumannovo schémaPodle tohoto schématu se počítač skládá z pěti hlavních modulů:


Ve von Neumannově schématu je možné ještě vyznačit dva další moduly vzniklé spojením předcházejících modulů:


Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu
  1. Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet.
  2. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat
  3. Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti.
  4. Po skončení výpočtu jsou výsledky poslány přes ALU na výstupní zařízení.

Základní odlišnosti dnešních počítačů od von Neumannova schématu

von Neumanovo schéma: strana 1