Paměti


Krok: 1

Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž .......... pracuje. Paměti lze rozdělit do tří základních skupin:

Krok: 2

Krok: 3 Krok: 4

Základní parametry pamětí jsou:

Krok: 5

Krok: 6 Krok: 7 Krok: 8 Krok: 9 Krok: 10 Krok: 11 Krok: 12 Krok: 13
Krok: 14

Následující tabulka ukazuje výše popsané tři typy pamětí a jejich parametry.

registry vnitřní paměti vnější paměti
kapacita velmi malá (jednotky bytů) vyšší (řádově 100 kB - 100MB) ..........
přístupová doba .......... vyšší (řádově 10 ns) vysoká (řádově 10 ms - 10 min)
přenosová rychlost vzhledem k malé kapacitě se většinou neuvažuje vysoká (řádově 1 - 10 MB/s) nižší než u vnitřních pamětí (řádově 10 MB/min - 1 MB/s)
statičnost / dynamičnost .......... statické i dynamické statické
destruktivnost při čtení nedestruktivní destruktivní i nedestruktivní ..........
energetická závislost závislé .......... nezávislé
přístup .......... přímý přímý i sekvenční
spolehlivost velmi spolehlivé spolehlivé méně spolehlivé
cena za bit vzhledem k nízké kapacitě vysoká nižší než u registrů a vyšší než u vnějších pamětí vzhledem k vysoké kapacitě nízká


Paměti: strana 1