Pevné disky (Winchester disky, hard disky)


Krok: 1

Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou .......... záznamu (řádově stovky MB až desítky GB).

Krok: 2

V současnosti jsou pevné disky standardní součástí každého PC. Jedná se o pevně uzavřenou nepřenosnou jednotku. Uvnitř této jednotky se nachází několik nad sebou umístěných rotujících kotoučů (..........).

Krok: 3

Tyto disky se otáčejí po celou dobu, kdy je pevný disk připojen ke zdroji elektrického .......... nezávisle na tom, zda se z něj čte (na něj zapisuje). Rychlost otáčení bývá 3600 až 7200 otáček za minutu.

Krok: 4

Díky tomuto otáčení se v okolí disků vytváří tenká vzduchová .........., na níž se pohybují čtecí/zapisovací hlavy. Vzdálenost hlav od disku je asi 0,3 až 0,6 mikronu

Řez pevným diskem Pevný disk firmy Western Digital

Základní parametry pevných disků jsou uvedeny v následující tabulce:

Krok: 5

Krok: 6 Krok: 7 Krok: 8 Krok: 9

Velikost nečistot vzhledem k pevnému disku

Krok: 10

Vzhledem k velmi vysoké hustotě záznamu je skutečně nutné, aby jednotka pevného disku byla pevně uzavřena, protože i velmi malá .......... způsobí její zničení.


Pevné disky: strana 1