Sběrnice (bus)


Krok: 1

Pod pojmem sběrnice obecně rozumíme soustavu .........., která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače.

Krok: 2

Pomocí těchto vodičů mezi sebou jednotlivé části počítače .......... a přenášejí data.

Krok: 3

Zařízení jako jsou procesor, koprocesor, cache paměť, operační paměť, řadič cache paměti a operační paměti a některá další zařízení jsou propojena tzv. systémovou sběrnicí ( .......... bus)

Krok: 4

Osobní počítače musí být navrženy tak, aby bylo možné jejich snadné .......... o další zařízení (zvukové karty, síťové karty, řadiče disků apod.).

Krok: 5

Takovéto rozšiřování je velmi často uskutečňováno pomocí tzv. .......... sběrnice počítače (častěji označované pouze jako sběrnice), na kterou se jednotlivá zřízení zapojují.

Krok: 6

Tato rozšiřující sběrnice a zapojovaná zařízení musí tedy splňovat určitá pravidla. Takže ve výpočetní technice je pojem sběrnice také chápán jako .........., dohoda o tom, jak vyrobit zařízení (rozšiřující karty), která mohou pracovat ve standardním počítači.

Krok: 7

Podle způsobu práce a zapojení rozlišujeme několik základních typů sběrnic:

Krok: 8 Krok: 9 Krok: 10 Mezi základní parametery každé sběrnice patří:

Krok: 11

Krok: 12 Krok: 13


Sběrnice: strana 1