Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky.
 • Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky,
 • Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity,
  Masarykova univerzita v Brně,
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Centra výpočetní techniky,
 • docent Katedry počítačových systémů a komunikací,
 • vedoucí vývojového týmu IS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: doc. v oboru Informatika
 • 1992: CSc. ve Výpočetní technice, "Operační systémy"
 • 1986: Ing. z Výpočetní techniky, VUT Brno, "Operační systémy"
Přehled zaměstnání
 • 2007 - : docent FI MU
 • 1998 - : vedoucí vývojového týmu IS MU
 • 1995 - : vedoucí Centra výpočetní techniky FI MU
 • 1994 - 2007: odborný asistent FI MU
 • 1986 - 1994: odborný asistent Katedra matematické informatiky Přírodovědecké fakulty MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Architektura počítačů, UNIX, Počítačové sítě.
 • Vedené závěrečné práce: 15 za posledních 5 let
Vědeckovýzkumná činnost
 • Informační systémy. Informační systém Masarykovy univerzity.
 • Vyhledávání podobností v textech a vyhledávání plagiátů.
Universitní aktivity
 • 2011 - dosud: člen Kolegia rektora Masarykovy univerzity
 • 1997 - 2000: člen Akademického senátu Masarykovy university
 • 1994 - 2000: člen Akademického senátu Fakulty informatiky MU
Ocenění
 • 2009: Bronzová medaile Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER. E-learningový portál Masarykovy univerzity. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky 2011. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2011. od s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7435-104-4. info
 • JAKUBÍK, Daniel a Ľuboš LUNTER a Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ. A central repository of publication results, implemented as a part of systems for revealing plagiarism. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku, Praha: Národní technická knihovna, 4, 1, od s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1803-6015. 2011. info
 • BRANDEJS, Michal a Daniel JAKUBÍK a Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Repozitář vědeckých prací. 2011. URL info
 • KASPRZAK, Jan a Michal BRANDEJS a Matěj ČUHEL a Tomáš OBŠÍVAČ. Access Rights in Enterprise Full-text Search. In ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration. 2010. vyd. Funchal, Portugal: INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. od s. 32-39, 8 s. ISBN 978-989-8425-04-1. URL info
 • KASPRZAK, Jan a Michal BRANDEJS. Improving the Reliability of the Plagiarism Detection System. In Notebook Papers of CLEF 2010 LABs and Workshops. Padova: University of Padova, 2010. 10 s. ISBN 978-88-904810-0-0. info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER a Martin STANČÍK. Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů. In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010. od s. "nestrankovano", 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER a Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach. In Inovačný proces v e-learningu 2009. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009. 4 s. ISBN 978-80-225-2724-8. info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ a Jan KASPRZAK a Daniel KEDER a Ľuboš LUNTER. Inteligentní Dril: studenti méně opakují a více si pamatují. In 7. ročník konference Alternativní metody výuky 2009. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7041-515-3. URL info
 • STANČÍK, Martin a Lucie PEKÁRKOVÁ a Zuzana MIKULÁŠOVÁ a Růžena KRHUTOVÁ a Jitka BRANDEJSOVÁ a Michal BRANDEJS. Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz. Praha: Ikaros, 2009. 4 s. ISSN 1212-5075. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha: Albertina icome, 1, 1, od s. 1-1, 4 s. ISSN 1801-2213. 2008. ISSN 1801-2213. info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ a Gustav NOVOTNÝ. E-learning at Masaryk University - Outcomes of Fruitful Effort. In ICETA 2008 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2008. 6 s. ISBN 978-80-8086-089-9. info
 • BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS a Gustav NOVOTNÝ. Use of Multimedia in Masaryk University Information System. In Information and Communication Technology in Education Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2008. od s. 145-148, 4 s. ISBN 978-80-7368-577-5. info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007. od s. 58-61, 4 s. ISBN 978-80-7368-388-7. info
 • BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. od s. 513-517, 5 s. ISBN 978-80-8086-061-5. info
 • BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Development of E-learning and Its Integration into Masaryk University Information system. In Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2006. s. 162-164. ISBN 80-7368-199-4. URL info
 • BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Cesta informačního systému od administrace studia k elektronické podpoře výuky. In Univerzitné informačné systémy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie EUNIS Slovensko, 2006. s. 12-16. ISBN 80-8050-976-X. URL info
 • KŘIPAČ, Miroslav a Michal BRANDEJS. Multi-Tiered Database Clusters. In The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies. CCCT'05. Austin, Texas, USA: IIIS, 2005. od s. 113 - 117, 5 s. ISBN 980-6560-45-0. info
 • BRANDEJS, Michal a Miroslava MISÁKOVÁ a Miroslav KŘIPAČ a Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy. URL info
 • BRANDEJS, Michal. Linux : praktický průvodce. Brno: Konvoj, 2003. 312 s. ISBN 80-7302-050-5. info
 • BRANDEJS, Michal a Miroslava MISÁKOVÁ a Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. Administrative Systems for Universities Should Be More Than Just a Spreadsheet. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 84-87. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Miroslava MISÁKOVÁ a Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. In-house Developed UIS for Traditional University: Recommendations and Warnings. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 234-237. URL info
 • PAZDZIORA, Jan a Michal BRANDEJS a Iva HOLLANOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. Procesy reálného světa a přesnost dat v UIS. In RUFIS 2001: Role univerzit v budoucí informační společnosti: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 107-114. ISBN 80-7082-783-1. info
 • PAZDZIORA, Jan a Michal BRANDEJS. University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings. First Edition. Setúbal, Portugal: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000. s. 467-471. ISBN 972-98050-1-6. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Iva HOLLANOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. IS pro univerzitu ve třetím tisíciletí. In UNIFOS 2000, univerzitné informačné systémy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. s. 27-32. ISBN 80-7137-713-9. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Iva HOLLANOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. Univerzitní IS: předsudky, pověry a realita. In Sborník příspěvků RUFIS 2000. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. s. 15-22. ISBN 80-214-1671-8. URL info
 • BRANDEJS, Michal. Úplná elektronizace studijních agend vysoké školy. In Sborník příspěvků RUFIS'99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 3-10. ISBN 80-214-1379-4. URL info
 • BRANDEJS, Michal a Jiří ZLATUŠKA. Employing Intranets in Order to Facilitate Reform of Higher Education in Czech Republic. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Minsk, Belarus: State Economic University, 1998. s. 16-19. ISBN 985-426-136-0. info
 • BRANDEJS, Michal. Administrativní server. In RUFIS '97 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. s. 251-260. ISBN 80-01-01709-5. URL info
 • BRANDEJS, Michal. UNIX-Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 344 s. ISBN 80-7169-170-4. info
 • BRANDEJS, Michal. MS-DOS 6.2 :kompletní průvodce. Praha: Grada, 1994. 519 s. ISBN 80-7169-077-5. info
 • BRANDEJS, Michal. Mikroprocesory Intel, Pentium a spol. Praha: Grada, 1994. 412 s. ISBN 80-7169-041-4. info