Vyhledávání ve výsledcích Hodnocení 2014

Základní údaje o výsledku
Druh výsledku: 
Jazyk výsledku: 
Dodavatel dat: 
Identifikační kód:  =   x,y,…
Předkladatel výsledku
Výzkumná organizace: 
     A/a   pozn.
Organizační jednotka: 
     A/a   pozn.
Tvůrce výsledku
Příjmení:  =   A/a   x,y,…
Jméno:  =   A/a   x,y,…
ID autora v RIVu:  =   x,y,…
Výsledek
Název:     A/a
Rok: uplatnění (konsolidovaný)       sběru dat
Obor: 
Skupina oborů: 
ISBN:  =   x,y,…
ISSN:  =   A/a   x,y,…
Stav výsledku v Hodnocení 2014 – Pilíři I.
Druh výsledku v hodnocení: 
Kód hodnocení výsledku: 
Body výsledku: od do       po korekci od do
Bodový podíl předkladatele: od do       po korekci od do
Stav výsledku v Hodnocení 2014 – Pilíři II.
Třída výsledku: 
Kód hodnotícího panelu: 
Návaznosti výsledku
Typ výzkumné aktivity: 
Program (CEP): 
Identifikační kód (CEP/CEZ):  =   A/a   x,y,…
        Počet výsledků na stránku:       Definovat vlastní zobrazení a řazení výsledků


Prohledávají se data z .xls souborů s výsledky Hodnocení pro jednotlivé VO (ke stažení zde) z listů Výsledky hodnocené v I./II./III. Pilíři – Tabulka č. 3 a listu Výsledky navržené k vyřazení – Tabulka č. 4. Pro zobrazování informací o jednotlivých výskytech výsledků jsou použity uložené kopie stránek původního systému.


Tuto aplikaci sám pro sebe vyvíjí a provozuje Pavel Šmerk, FI MU. Případné podněty uvítám na smerk@mail.muni.cz.