Přejít na:

Obrázky, bitmapové i vektorové, jsou běžnou součástí dokumentů. Moderní TeXové kompilátory podporují přímé vkládání některých nejběžnějších formátů obrázků. Pomocí TeXových nástrojů Metafont/MetaPost můžete vytvářet vektorové obrázky obsahující i texty nebo matematické výrazy sázené TeXem.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Vkládání obrázků

Pro snadné vložení obrázku do dokumentu ve formátu LaTeX můžeme použít LaTeXový balíček graphicx. Při vkládání si přitom musíme dávat pozor na (ne)podporu různých formátů kompilátory TeXu.

Tip: Pro umístění obrázků do dokumentů můžete využít také tzv. plovoucí prostředí, které usnadňuje zlom dokumentu automatickým umístěním obrázku do vhodného místa dokumentu bez ohledu na místo jeho vložení ve zdrojovém textu.

Pro vkládání obrázků TeXem doporučujeme používat tyto formáty:

Tip: Pro nástroje pro přípravu bitmapových a vektorových obrázků viz WYSIWYG DTP nástroje.

Pozor, zpracování grafiky v případě sazby do DVI vyžaduje použití formátu Encapsulated PostScript pro všechny obrázky.

Tip: Pro konverzi mezi formáty můžete použít např. jednoduché nástroje pro příkazovou řádku jako pdftops či univerzální program convert z balíku ImageMagic.

Vkládání grafiky do dokumentu si můžete snadno vyzkoušet na následujících ukázkových dokumentech:

Tip: Povšimněte si prosím, že parametr makra \includegraphics se jménem souboru neobsahuje příponu – použitý TeXový kompilátor si pak sám zvolí formát, který umí zpracovat (pokud je v daném adresáři dostupný).

Postup překladu je obvyklý: pdflatex obrazky.tex
pdflatex obrazky.tex
Dvojnásobný překlad je nutný k vyřešení křížových odkazů na obrázek z textu dokumentu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Metafont

Program Metafont je primárně určen pro vytváření fontů – pomocí Metafontu byla vytvořena základní rodina fontů TeXu Computer Modern, většina symbolů z The Comprehensive LaTeX Symbol List je vytvořena Metafontem.

Tip: Nástrojem Detexify – LaTeX handwritten symbol recognition je možné vyhledávat TeXový zápis symbolu jeho načrtnutím. (Zdrojový text je k dispozici na GitHub pod MIT licencí.)

Metafont se však dá „zneužít“ i pro vytváření vektorových obrázků – v dokumentu pak ale musíme s takovým obrázkem zacházet jako s fontem. Podrobnější informace můžete nalézt např. v monotematickém čísle Zpravodaje CSTUG 1/98: Kreslíme Metafontem.

Ukázku použití nástroje Metafont pro vytvoření jednoduchého obrázku naleznete v souboru mujfont.mf, kde je uveden vektorový popis jediného znaku „A“. Font definovaný v mujfont.mf je následně použit v TeXovém dokumentu metafont.tex.

Dokument přeložíte příkazem: pdflatex metafont.tex V logu překladu si následně můžete všimnout, že v rámci překladu byly automaticky spuštěny příkazy: mktextfm mujfont
mf-nowin -progname=mf \mode:=ljfour; mag:=1; nonstopmode; input mujfont
Díky tomu vznikly soubory:

Pokud si prohlédnete výsledný vysázený dokument metafont.pdf, zjistíte, že znak „A“ ve fontu mujfont je ve skutečnosti jednoduchý obrázek. Při dostatečném přiblížení si dále můžete všimnout, že výsledkem je opravdu bitmapa, která je optimální jen v případě výstupního zařízení používajícího právě takové rozlišení, které bylo použito při rastrování našeho fontu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

MetaPost

Program MetaPost užívá obdobnou syntaxi jako Metafont. Je však již přímo určen k vytváření obrázků a s jeho výstupy jako s obrázky také zacházíme – MetaPost produkuje vektorový Encapsulated PostScript.

Ukázku použití nástroje MetaPost pro vytvoření jednoduchého obrázku naleznete v souboru mpobrazek.mp, kde je uveden vektorový popis jediného obrázku (v jednom .mp souboru jich však může být i více!). Povšimněte si, že zdrojový text je téměř identický s definicí Metafontové ukázky. Vygenerované obrázky jsou pak využívány při sazbě TeXového dokumentu metapost.tex.

MetaPost obrázky nejsou generovány automaticky, pro překlad ukázky je tedy třeba použít sekvence příkazů: mpost -tex=latex mpobrazek.mp
pdflatex metapost.tex
Výsledné obrázky ve formátu EPS jsou ukládány do souborů mpobrazek-xxx.mps (viz definice masky jmen výstupních souborů na začátku mpobrazek.mp).

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky