Přejít na:

Tato stránka slouží ke zveřejňování informací a podpůrných materiálů k předmětu PB029 – Elektronická příprava dokumentů vyučovaného Petrem Sojkou, Michalem Růžičkou a Vítem Novotným na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a techniky tvorby dokumentů, využít je při svém studiu a (týmové) publikační činnosti (psaní bakalářské, diplomové, či disertační práce, příprava prezentačních materiálů, webové stránky, dokumentace programu apod.). Student se bude schopen orientovat v moderních publikačních technologiích a formátech a prakticky pracovat se software pro tvorbu elektronických dokumentů.

Popis organizace předmětumetod hodnocení je rekapitulován v rámci 1. cvičení.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Aktuality

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Osnova

1. týden (17. 9. 2018 – 23. 9. 2018)

Teoretická přednáška

Od autora ke čtenáři, motto předmětu, komentovaná osnova a sylabus předmětu, doporučené literatury, ukončení předmětu, ukázka korekturního testu, anketa.

Odkazy:

Readings do 27. 9.:

Demonstrační přednáška a cvičení

Základní organizační pokyny, požadavky na účast a metody hodnocení. (Organizační pokyny)

Technické vybavení a základní informace o použitém software. (Seznámení s použitým software)

2. týden (27. 9. 2018 – 3. 10. 2018)

Teoretická přednáška

Zápis textů, Unicode. Logická struktura dokumentu. Principy a příklady značkovacích jazyků: XML a LaTeX.

Odkazy:

Readings do 3. 10.:

Demonstrační přednáška a cvičení

Rozdíly a záludnosti textových souborů na různých platformách v mezinárodním prostředí. (Textové soubory na různých platformách)

Odkazy:

3. týden (1. 10. 2018 – 7. 10. 2018)

Přednáška

LaTeX jako značkovací jazyk, praktické tipy. Principy metajazyka XML.

Demopřednáška a cvičení

Různé podoby TeXu: TeX, e-TeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, plain TeX, csplain, LaTeX, ConTeXt … a co si s tím vším počít. (Různé podoby TeXu)

Jak TeXem sázet české/slovenské dokumenty a seznámení s programem vlna. (Česká sazba TeXem)

Odkazy:

4. týden (8. 10. 2018 – 14. 10. 2018)

Přednáška

XML. Pojmy dobré strukturovanosti a validace. HTML/SGML/XHTML/HTML5. Formalismy dokumentových gramatik (DTD, XML Schema, Relax NG). W3C doporučení a standardy. W4D.

Odkazy:

Readings do 18. 10.:

Demopřednáška a cvičení

Základní principy XML, tvorba vlastního XML jazyka s formální definicí pomocí XML Schema, transformace XML. (XML)

Odkazy:

Materiály pro cvičení

Organizační pokyny

Základní organizační pokyny, požadavky na účast a metody hodnocení.

Seznámení s použitým software

Technické vybavení a základní informace o použitém software.

Textové soubory na různých platformách

Rozdíly a záludnosti textových souborů na různých platformách v mezinárodním prostředí.

Různé podoby TeXu

Různé podoby TeXu: TeX, e-TeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, plain TeX, csplain, LaTeX, ConTeXt … a co si s tím vším počít.

Česká sazba TeXem

Jak TeXem sázet české/slovenské dokumenty.

XML

Základní principy XML, tvorba vlastního XML jazyka s formální definicí pomocí XML Schema, transformace XML.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Prémiové úkoly (nepovinné)

Některé z níže uvedených projektů vyžadují detailní domluvu s vyučujícím, proto před jejich realizací vyučujícího kontaktujte. K instalaci modulů na FI je třeba nastudovat instrukce pro práci s moduly na FI MU.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Zápočtové úkoly (povinné)

Vypracování zápočtových úloh je nutné pro úspěšné absolvování předmětu. Zápočtové úlohy jsou dvě: první je TeXem vysázený text odevzdávaný na papíře, druhou úlohou je návrh a použití vlastního jednoduchého XML jazyka.

Prostudujte si detailní požadavky a termíny.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Podpůrné materiály

Další materiály je možné dohledat přes portál elektronických informačních zdrojů MUsouborný katalog knihoven MU.
Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Užitečné odkazy

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky