Přejít na:

Tato stránka slouží ke zveřejňování informací a podpůrných materiálů k předmětu PB029 – Elektronická příprava dokumentů vyučovaného Petrem Sojkou, Michalem Růžičkou a Vítem Novotným na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a techniky tvorby dokumentů, využít je při svém studiu a (týmové) publikační činnosti (psaní bakalářské, diplomové, či disertační práce, příprava prezentačních materiálů, webové stránky, dokumentace programu apod.). Student se bude schopen orientovat v moderních publikačních technologiích a formátech a prakticky pracovat se software pro tvorbu elektronických dokumentů.

Popis organizace předmětumetod hodnocení je rekapitulován v rámci 1. cvičení.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Aktuality

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Osnova

1. týden (17. 9. 2018 – 23. 9. 2018)

Teoretická přednáška

Od autora ke čtenáři, motto předmětu, komentovaná osnova a sylabus předmětu, doporučené literatury, ukončení předmětu, ukázka korekturního testu, anketa.

Odkazy:

Readings do 27. 9.:

Demonstrační přednáška a cvičení

Základní organizační pokyny, požadavky na účast a metody hodnocení. (Organizační pokyny)

Technické vybavení a základní informace o použitém software. (Seznámení s použitým software)

2. týden (27. 9. 2018 – 3. 10. 2018)

Teoretická přednáška

Zápis textů, Unicode. Logická struktura dokumentu. Principy a příklady značkovacích jazyků: XML a LaTeX.

Odkazy:

Readings do 3. 10.:

Demonstrační přednáška a cvičení

Rozdíly a záludnosti textových souborů na různých platformách v mezinárodním prostředí. (Textové soubory na různých platformách)

Odkazy:

3. týden (1. 10. 2018 – 7. 10. 2018)

Přednáška

LaTeX jako značkovací jazyk, praktické tipy. Principy metajazyka XML.

Demopřednáška a cvičení

Různé podoby TeXu: TeX, e-TeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, plain TeX, csplain, LaTeX, ConTeXt … a co si s tím vším počít. (Různé podoby TeXu)

Jak TeXem sázet české/slovenské dokumenty a seznámení s programem vlna. (Česká sazba TeXem)

Odkazy:

4. týden (8. 10. 2018 – 14. 10. 2018)

Přednáška

XML. Pojmy dobré strukturovanosti a validace. HTML/SGML/XHTML/HTML5. Formalismy dokumentových gramatik (DTD, XML Schema, Relax NG). W3C doporučení a standardy. W4D.

Odkazy:

Readings do 18. 10.:

Demopřednáška a cvičení

Základní principy XML, tvorba vlastního XML jazyka s formální definicí pomocí XML Schema, transformace XML. (XML)

Odkazy:

5. týden (15. 10. 2018 – 21. 10. 2018)

Přednáška

Design. Principy knižního designu.

Demopřednáška a cvičení

Základní principy tvorby webových stránek. (Oddělení formy od obsahu a jazyk (X)HTML)

6. týden (22. 10. 2018 – 28. 10. 2018)

Přednáška

Principy knižního (dokončení) a specifika webového (XSL, XSLT, XSL-FO) designu. CSS.

Demopřednáška a cvičení

Vytváření formy a interaktivních prvků webových stránek. (Jazyky CSS a JavaScript)

Odkazy:

7. týden (29. 10. 2018 – 4. 11. 2018)

Přednáška

Sazba: Úvod, základní principy. Sázecí systém TeX. Motivační ukázky projektů. Overleaf. Sazba v LaTeXu.

Odkazy:

Readings do 8. 11.:
  • požadavky na obsah 1. zápočtového dokumentu, jeho příprava a přinesení do příštího cvičení.
  • | kapitola 2.3 z Sázecí systémy.

Demopřednáška a cvičení

Správa verzí elektronických dokumentů při použití TeXu a systému pro správu verzí Subversion nebo Git, textového procesoru LibreOffice Writer a cloudové služby Google Docs. (Správa verzí elektronických dokumentů, Správa verzí se Subversion, Správa verzí s Git)

Vývoj dokumentů v TeXu se v mnoha ohledech podobá vývoji programů. Proces překladu dokumentu se může skládat z několika kroků, jejichž provádění je vhodné automatizovat. (Automatizace sazby dokumentu)

Odkazy:

8. týden (5. 11. 2018 – 11. 11. 2018)

Přednáška

Sazba v LaTeXu, ukázky databázového publikování. Základy typografie. Znaky, písmo. Základní typografická pravidla a pojmy.

Demopřednáška a cvičení

Sazba bibliografie (seznamu použité literatury) TeXem. (Sazba bibliografie)

Vývoj dokumentů v TeXu se v mnoha ohledech podobá vývoji programů. Proces překladu dokumentu se může skládat z několika kroků, jejichž provádění je vhodné automatizovat. (Automatizace sazby dokumentu)

Odkazy:

9. týden (12. 11. 2018 – 18. 11. 2018)

Přednáška

Základní typografická pravidla a pojmy. Písma, formáty písem (METAFONT, OpenType, TrueType).

Demopřednáška a cvičení

Tvorba a sazba rejstříků TeXem pro usnadnění orientace v rozsáhlých dokumentech. (Sazba rejstříku)

Vývoj dokumentů v TeXu se v mnoha ohledech podobá vývoji programů. Proces překladu dokumentu se může skládat z několika kroků, jejichž provádění je vhodné automatizovat. (Automatizace sazby dokumentu)

Odkazy:

10. týden (19. 11. 2018 – 25. 11. 2018)

Přednáška

TeXové okénko; vše, co jste chtěli vědět o TeXu ale báli jste se zeptat.
Hladká sazba. Modely sazby (box, glue, penalty). Algoritmy řádkového a stránkového zlomu. Mikrotypografická rozšíření (HZ).

Demopřednáška a cvičení

Do LaTeXového dokumentu můžete snadno vložit obsah jiných souborů a dokumentů. (Slučování dokumentů)

V moderních implementacích kompilátoru TeXu máte možnost používat i mikrotypografická rozšíření známá např. z HZ-programu. (Mikrotypografie)

Odkazy:

11. týden (26. 11. 2018 – 2. 12. 2018)

Přednáška

Rozcvička. Algoritmy sazby (dokončení). Algoritmy stránkového zlomu. Dělení slov. Korektury, korekturní znaménka.

Demopřednáška a cvičení

Vkládání obrázků do dokumentů sázených TeXem. Použití nástrojů Metafont a MetaPost pro tvorbu vektorových obrázků. (Obrázky v TeXu)

Nejen TeXem živ je člověk. Pro přípravu graficky náročnějších publikací může být pohodlnější a praktičtější využití WYSIWYG nástrojů pro DTP. (Nástroje pro WYSIWYG DTP)

Odkazy:

12. týden (3. 12. 2018 – 9. 12. 2018)

TeXové okénko; makroprogramování. Řádkové a stránkové korektury. Korekturní značky. Sazba: shrnutí. Jazyky pro popis stránky, PostScript.

Demopřednáška a cvičení

Závěrečné vysokoškolské práce jsou komplexní dokumenty, při jejichž přípravě lze s výhodou využít LaTeX. Při přípravě prezentace k obhajobě pak lze části závěrečné práce znovu použít s pomocí LaTeXové třídy beamer. (Sazba závěrečných prací a prezentací)

Odkazy:

13. týden (10. 12. 2018 – 16. 12. 2018)

Přednáška

Postscript (dokončení). PDF. Předtisková příprava. Tiskové techniky, distribuce. Barevné prostory. Paralelní publikování na webu a tiskem, LaTeXML, tex4ht. Epub.

Odkazy:

Materiály pro cvičení

Organizační pokyny

Základní organizační pokyny, požadavky na účast a metody hodnocení.

Seznámení s použitým software

Technické vybavení a základní informace o použitém software.

Textové soubory na různých platformách

Rozdíly a záludnosti textových souborů na různých platformách v mezinárodním prostředí.

Různé podoby TeXu

Různé podoby TeXu: TeX, e-TeX, pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, plain TeX, csplain, LaTeX, ConTeXt … a co si s tím vším počít.

Česká sazba TeXem

Jak TeXem sázet české/slovenské dokumenty.

XML

Základní principy XML, tvorba vlastního XML jazyka s formální definicí pomocí XML Schema, transformace XML.

Oddělení formy od obsahu a jazyk (X)HTML

Základní principy tvorby webových stránek, oddělení formy od obsahu.

Jazyky CSS a JavaScript

Vytváření formy a interaktivních prvků webových stránek.

Správa verzí elektronických dokumentů

Správa verzí elektronických dokumentů při použití TeXu a systému pro správu verzí Subversion, Git, LibreOffice Writer a cloudové služby Google Docs.

Správa verzí se Subversion

Správa verzí elektronických dokumentů při použití TeXu a systému pro správu verzí Subversion.

Správa verzí s Git

Správa verzí elektronických dokumentů při použití TeXu a systému pro správu verzí Git.

Automatizace sazby dokumentu

Vývoj dokumentů v TeXu se v mnoha ohledech podobá vývoji programů. Proces překladu dokumentu se může skládat z několika kroků, jejichž provádění je vhodné automatizovat.

Sazba bibliografie

Sazba bibliografie (seznamu použité literatury) TeXem.

Sazba rejstříku

Tvorba a sazba rejstříků TeXem pro usnadnění orientace v rozsáhlých dokumentech.

Slučování dokumentů

Při překladu dokumentu pdfTeXem/XeTeXem/LuaTeXem můžete do dokumentu snadno vložit obsah PDF dokumentu.

Mikrotypografie

V moderních implementacích kompilátoru TeXu máte možnost používat i mikrotypografická rozšíření známá např. z HZ-programu.

Obrázky v TeXu

Vkládání obrázků do dokumentů sázených TeXem. Použití nástrojů Metafont a MetaPost pro tvorbu vektorových obrázků.

Nástroje pro WYSIWYG DTP

Nejen TeXem živ je člověk. Pro přípravu graficky náročnějších publikací může být pohodlnější a praktičtější využití WYSIWYG nástrojů pro DTP.

Sazba závěrečných prací a prezentací

Závěrečné vysokoškolské práce jsou komplexní dokumenty, při jejichž přípravě lze s výhodou využít LaTeX. Při přípravě prezentace k obhajobě pak lze části závěrečné práce znovu použít s pomocí LaTeXové třídy beamer.

Korektury

Chybovat je lidské, ale nepoučit se z chyb a neopravovat je „cestou do pekel“. Krom znalosti pravidel je ještě třeba získat dovednost chyby rozpoznat a vyznačit (jednoznačným způsobem pro sazeče nebo pro sebe).

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Prémiové úkoly (nepovinné)

Některé z níže uvedených projektů vyžadují detailní domluvu s vyučujícím, proto před jejich realizací vyučujícího kontaktujte. K instalaci modulů na FI je třeba nastudovat instrukce pro práci s moduly na FI MU.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Zápočtové úkoly (povinné)

Vypracování zápočtových úloh je nutné pro úspěšné absolvování předmětu. Zápočtové úlohy jsou dvě: první je TeXem vysázený text odevzdávaný na papíře, druhou úlohou je návrh a použití vlastního jednoduchého XML jazyka.

Prostudujte si detailní požadavky a termíny.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Podpůrné materiály

Další materiály je možné dohledat přes portál elektronických informačních zdrojů MUsouborný katalog knihoven MU.
Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Užitečné odkazy

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky