Informační systém Masarykovy univerzity

Plánované přerušení provozu IS MU

česky | in English

kalendar odstavky V době od pátku 24. 7. 2015 17:00 do soboty 25. 7. 2015 13:33
došlo k úplnému vypnutí Informačního systému Masarykovy univerzity na adrese https://is.muni.cz/.

Na této stránce: Aktuality | Otázky a odpovědi | Diskusní fórum


Aktuality


 • 29. 7. 2015 10:31 – původně plánované přerušení provozu na srpen bylo odvoláno
 • 25. 7. 2015 17:28 – systém v provozu, probíhá ladění výkonu
 • 25. 7. 2015 15:45 – úspěšně dokončena mimořádná záloha systému
 • 25. 7. 2015 13:33 – systém spuštěn do omezeného provozu
 • 25. 7. 2015 13:02 – probíhá závěrečná kontrola
 • 25. 7. 2015 12:38 – probíhá příprava obnovení provozu
 • 25. 7. 2015 11:47 – spuštěna kontrola systému
 • 25. 7. 2015 10:55 – probíhá obnova napájení systému
 • 25. 7. 2015 9:23 – zahájena oprava elektroinstalace záložní serverovny
 • 25. 7. 2015 8:30 – probíhá příprava odpojení napájení
 • 25. 7. 2015 7:36 – probíhá optimalizace výkonu aplikací
 • 25. 7. 2015 6:15 – probíhá nastavení vyšší propustnosti systému
 • 25. 7. 2015 5:13 – spuštěna mimořádná záloha systému
 • 25. 7. 2015 4:05 – probíhá kontrola a oprava nové databáze
 • 24. 7. 2015 21:41 – zahájen import dat
 • 24. 7. 2015 20:48 – spuštěno kopírování dat
 • 24. 7. 2015 17:54 – zahájen první ostrý export dat původního systému
 • 24. 7. 2015 17:00 – spuštěno řízené ukončení provozu systému


 • 24. 7. 2015 6:35 – zahájena příprava vypnutí systému
 • 23. 7. 2015 15:28 – úspěšně dokončen test vypnutí systému
 • 22. 7. 2015 13:29 – úspěšně dokončena instalace vyhledávacích služeb
 • 21. 7. 2015 16:11 – úspěšně dokončen ostrý přenos pomocných dat
 • 17. 7. 2015 14:23 – úspěšně dokončen nový import dat ve zkráceném čase
 • 16. 7. 2015 11:48 – úspěšně otestován záložní server pro případ havárie
 • 13. 7. 2015 15:19 – úspěšně dokončen zátěžový test
 • 3. 7. 2015 8:04 – spuštěn ostrý zátěžový test v délce 10 dní
 • 2. 7. 2015 15:13 – úspěšně dokončen první import dat
 • 1. 7. 2015 17:49 – úspěšně dokončena první instalace software
 • 30. 6. 2015 19:23 – úspěšně dokončen první výkonový test
 • 29. 6. 2015 7:47 – úspěšně dokončen první test operační paměti
 • 27. 6. 2015 20:30 – úspěšně dokončen první testovací export dat
 • 26. 6. 2015 12:35 – spuštěn první test nových serverů
 • 26. 6. 2015 8:56 – servery doručeny do Datového centra Fakulty informatiky
 • 8. 6. 2015 – podepsána smlouva na dodávku serverů
 • 17. 3. 2015 – vyhlášena veřejná zakázka na nákup serverů
 • leden 2015 – zahájeny práce na modernizaci IS MU • Otázky a odpovědi

  Proč dochází k odstávce? Důvodem pro takto rozsáhlé omezení je kompletní modernizace původních centrálních serverů pro ukládání dat, kterou není možné na rozdíl od většiny jiných prací provádět za chodu systému.
  Co přesně nebude fungovat? Zejména nebude možné pracovat s webovými stránkami IS MU na adrese https://is.muni.cz/ a to včetně autentizované části Osobní administrativa, kam se uživatelé hlásí svým učem nebo přezdívkou a heslem. Nebude možné ani přistupovat k poštovním schránkám adres tvaru učo@mail.muni.cz pomocí internetového prohlížeče ani pomocí poštovního klienta. Naopak přihlašování do počítačových učeben a jiných systémů MU by mělo zůstat v provozu dle příslušných provozních řádů.
  Proč je nutné servery modernizovat? V současné době zajišťují funkci centrálních serverů pro ukládání dat počítače z roku 2011, kterým se blíží konec faktické životnosti. Od doby jejich nasazení ale vzrostl jak počet pravidelných uživatelů, tak počet různých operací prováděných v rámci systému. Zejména však došlo k dalšímu rozvoji stávajících aplikací pro elektronickou podporu výuky a studijní administrativy a také k přidání nových agend, které významně rozšiřují původní zaměření, ale znamenají velkou zátěž pro počítače. Pro provoz těchto aplikací a jejich rozvoj již nezbývají volné kapacity. Více o rozvoji je popsáno v novinkách a článcích o Informačním systému.
  Proč je nutné kvůli modernizaci systém vypnout? Údaje v IS MU nejsou uloženy jako běžné dokumenty, se kterými pracujeme na svých osobních počítačích. Je to proto, aby bylo možné k nim rychle přistupovat a měnit je najednou tisíci osob doslova z celého světa. Pro přesun na nové počítače není proto možné použít běžné kopírování, ale data je nutné uložit novým způsobem tak, aby byly využity nové vlastnosti serverů a došlo k maximálnímu navýšení výkonu. Tato konverze dat je velmi výpočetně náročná. Trvá proto několik desítek hodin a během ní není možné v systému provádět žádné změny, aby nedošlo k porušení již převedených údajů.
  Proč jsou nutné dva termíny? V ideálním případě se může stát, že pro konverzi dat bude stačit první termín. Pokud však konverze neproběhne v pořádku, bude nutné zajistit provoz v běžný pracovní den a další pátek provést přesun znovu.
  V čem jsou nové počítače lepší? Nové počítače přináší vylepšení hned na několika úrovních. V první řadě se jedná o počítače s vyšší rychlostí procesorů a celkově vyšším výpočetním výkonem. V posledních letech však vývoj rychlostí procesoru není jedinou důležitou inovací. Nové servery proto obsahují mimořádně rychlou paměť pro uložení dat, která umožní až 14krát rychlejší zpracování transakcí. V neposlední řadě se jedná o řešení méně energeticky náročné a s celkově nižšími náklady na provoz.
  Bude tedy IS rychlejší? Nová konfigurace systému se bohužel neprojeví hned po ukončení odstávky. Bude trvat několik týdnů až měsíců, než dojde k optimalizaci všech komponent.
  Co když nebude něco fungovat? Nová konfigurace je a ještě bude před nasazením do provozu plně testována. Mohou se však dle zkušeností z předchozích let objevit nové a dosud neznámé problémy, které není technicky možné odhalit dopředu. Proto jsou vyčleněny kapacity pro případnou opravu chyb i po přechodu na nový systém ještě během prázdnin i později. K podobným transformacím došlo úspěšně již v letech 2004, 2006, 2007 a 2011. Proto je také důležité, aby k modernizaci systému došlo o prázdninách.
  Není to celé zbytečně drahé? Vyšší výkon a dostupnost centrálních počítačů samozřejmě znamenají také vyšší náklady na pořízení než u běžného počítače. Těchto kritických serverů je ale omezené množství a zároveň jsou vždy využity všemi uživateli systému. Celkově pořizovací náklady na tyto servery představují částku nižší než pouze cca 16 Kč na jednoho aktivního uživatele ročně.
  Co se stane se starými počítači? Staré počítače budou schopny ještě po nějakou dobu fyzicky zvládnout alespoň omezený provoz systému. Budou proto sloužit jako záložní servery pro případ, kdyby došlo například ke zničení všech nových serverů, ne jen některého z nich.
  Kde celá akce proběhne? Modernizace serverů bude probíhat v novém Datacentru Fakulty informatiky MU na Botanické ulici v Brně.
  Jaké jsou přesné technické parametry? Servery disponují 120 procesorovými jádry, 2 TB operační paměti, 3,2 TB rychlých paměťových modulů typu NVMe, 15,6 TB pevných disků a 10 síťovými porty.


  Diskusní fórum

  Na téma plánovaného přerušení provozu můžete diskutovat pomocí tematického diskusního fóra.


  Děkujeme všem uživatelům IS MU za pochopení. – Vývojový tým IS MU, Centrum výpočetní techniky FI MU

  Kontaktní adresa: istechofi.muni.cz