V sobotu 2. září 2023 od 3:00 do 9:07 proběhlo plánované přerušení provozu služeb is.muni.cz a mail.muni.cz z důvodu modernizace technologií pro ukládání dat. V době plánované údržby může být systém mimo provoz nebo pracovat pouze v omezeném režimu.


Otázky a odpovědi

 • Proč dochází k omezení provozu?

  Důvodem pro takto rozsáhlé omezení je kompletní modernizace původních centrálních serverů pro ukládání vysoce strukturovaných dat, kterou není možné na rozdíl od většiny jiných prací provádět za chodu systému. Ostatní servery určené pro běh aplikací ISu a ukládání nestrukturovaných dat (dokumentů, videa, ...) budou do provozu zavedeny následně během příštích měsíců za plného provozu.

 • Co přesně nebude fungovat?

  Zejména nebude možné pracovat s webovými stránkami IS MU na adrese https://is.muni.cz/ a to včetně autentizované části, kam se uživatelé hlásí svým učem nebo přezdívkou a heslem. Nebude možné ani přistupovat k poštovním schránkám adres tvaru učo@mail.muni.cz pomocí internetového prohlížeče ani pomocí poštovního klienta. Naopak přihlašování do počítačových učeben a jiných systémů MU by mělo zůstat v provozu dle příslušných provozních řádů.

 • Proč je nutné servery modernizovat?

  V současné době zajišťují funkci serverů pro ukládání a zpracování dat různé počítače, některé z roku 2011 v letošním roce dosloužily a jejich případná oprava není možná. Postupná obměna umožní nahradit nyní nejdůležitější servery novými, které disponují nejnovějšími technologiemi. Nejstarší servery budou vyřazeny z provozu a jejich místo nahradí mladší servery. Životnost serverů tak zůstává více než 10 let, ale jen část této doby jsou využity na kritické operace.

 • Proč je nutné kvůli modernizaci systém vypnout?

  Údaje v IS MU nejsou uloženy jako běžné dokumenty, se kterými pracujeme na svých osobních počítačích. Je to proto, aby bylo možné k nim rychle přistupovat a měnit je najednou tisíci osob doslova z celého světa. Pro přesun na nové počítače není proto možné použít běžné kopírování, ale data je nutné uložit novým způsobem tak, aby byly využity nové vlastnosti serverů a došlo k maximálnímu navýšení výkonu. Tato konverze dat je velmi výpočetně náročná. Trvá proto několik hodin a během ní není možné v systému provádět žádné změny, aby nedošlo k porušení již převedených údajů.

 • V čem jsou nové počítače lepší?

  Nové počítače přináší vylepšení hned na několika úrovních. V první řadě se jedná o počítače s vyšší rychlostí procesorů a celkově vyšším výpočetním výkonem. Nové servery také obsahují mimořádně rychlou operační paměť nutnou pro uložení dat během výpočtu, která je dostatečně veliká pro uložení všech strukturovaných dat v systému. V neposlední řadě pak servery obsahují mimořádně rychlá datová úložiště, která umožní ke všem permanentně uloženým datům přistupovat s podobnou rychlostí, která dříve byla možná jen u operační paměti.

 • Bude tedy IS rychlejší?

  Nová konfigurace systému se bohužel plně neprojeví hned po ukončení odstávky. Bude trvat několik týdnů až měsíců, než dojde k optimalizaci všech komponent. Zároveň další servery budou do provozu přidány později dle jejich skutečného dodání, nastavení a otestování. Některé zejména náročnější hromadné operace však budou několikanásobně rychlejší.

 • Co když nebude něco fungovat?

  Nová konfigurace je a ještě bude před nasazením do provozu plně testována. Mohou se však dle zkušeností z předchozích let objevit nové a dosud neznámé problémy, které není technicky možné odhalit dopředu. Proto jsou vyčleněny kapacity pro případnou opravu chyb i po přechodu na nový systém ještě během prázdnin i později. K podobným transformacím došlo úspěšně již v letech 2004, 2006, 2007, 2011, 2015 a 2018. Proto je také důležité, aby k modernizaci systému došlo mimo období výuky.

 • Není to celé zbytečně drahé?

  Vyšší výkon a dostupnost centrálních počítačů samozřejmě znamenají také vyšší náklady na pořízení než u běžného počítače. Těchto kritických serverů je ale omezené množství a zároveň jsou vždy využity všemi uživateli systému. Celkově pořizovací náklady na centrální servery představují částku nižší než pouze cca 6 Kč na jednoho aktivního uživatele ročně. V roce 2018 byly předpokládané náklady na uživatele cca 16 Kč ročně.

 • Kdo servery zaplatí?

  Servery jsou pořízeny z prostředků Národního plánu obnovy.

 • Co se stane se starými počítači?

  Staré počítače budou schopny ještě po nějakou dobu fyzicky zvládnout alespoň omezený provoz systému. Budou sloužit také jako záložní servery pro případ, kdyby došlo například ke zničení všech nových serverů, ne jen některého z nich. Zároveň mohou být použity pro některé méně důležité funkce systému.

 • Kde celá akce proběhne?

  Modernizace serverů bude probíhat v Datacentru Fakulty informatiky MU na Botanické ulici v Brně.

 • Jaké jsou přesné technické parametry?

  Nové servery disponují celkem 192 procesorovými jádry, 3 TB operační paměti, 24 TB rychlých paměťových modulů typu NVMe.


1. Nový databázový server

Nový databázový server
Obr. 1.1 Nový databázový server
Nový databázový server vevnitř
Obr. 1.2 Nový databázový server vevnitř
Nový databázový server - kontrolní světla
Obr. 1.3 Nový databázový server - kontrolní světla

2. Původní databázový server

Původní databázový server
Obr. 2.1 Původní databázový server
Původní databázový server - kontrolní světla
Obr. 2.2 Původní databázový server - kontrolní světla
Původní databázový server - kontrolní světla
Obr. 2.3 Původní databázový server - kontrolní světla

3. Aplikační servery IS

Aplikační servery IS
Obr. 3.1 Aplikační servery IS

4. Datový sál FI MU

Přední ulička se servery IS
Obr. 4.1 Přední ulička se servery IS
Zadní ulička se servery I
Obr. 4.2 Zadní ulička se servery IS
Rozvody napájení pro servery
Obr. 4.3 Rozvody napájení pro servery
IS MU běží mimo jiné v Datovém sále Fakulty informatiky
Obr. 4.4 IS MU běží mimo jiné v Datovém sále Fakulty informatiky