IB111 – Python – Sbírka příkladů

Toto je starší verze sbírky k předmětu IB111, používaná naposledy v semestru podzim 2019. Pokud aktuálně studujete IB111, chcete se raději podívat na novou sbírku, kterou najdete ve studijních materiálech v ISu.

Toto je sbírka příkladů k předmětu Základy programování vyučovaného na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o doplňkový materiál k přednáškám a cvičením, jehož cílem je umožnit studentům samostatně procvičovat i nad rámec příkladů z cvičení pro upevnění a posilnění jejich znalostí. Jednotlivé kapitoly knihy odpovídají obsahově jednotlivým cvičením, nicméně nemají za cíl vysvětlovat látku, která se na těchto cvičení a příslušejících přednáškách probírala. V případě nejasností proberte své poznámky ze cvičení a přednášek, případně kontaktujte svého cvičícího.

Next Section - 1. Želví grafika