ERASMUS+

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Pro zájemce o studijní pobyty programu Erasmus+ konané v akademickém roce 2015/16 proběhne dne 5. prosince 2014 v 10.00 hod. v posluchárně D2 informační schůzka.


Všichni studenti, kteří se budou chtít výběrového řízení pro akademický rok 2015/16 zúčastnit a nemohou doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 mezinárodně uznávaným certifikátem (ZSJZ, FCE,...), absolvují test z angličtiny.

Termín testů z anglického jazyka pro pobyty v akademickém roce 2015/16
 • pondělí 15.12.2014, učebna B204, od 10.00 hod.
 • úterý 16.12.2014, učebna D2, od 8.00 hod.
 • středa 17.12.2014, učebna D3, od 12.00 hod.
Na test se hlaste prostřednictvím aplikace: Doodle.

Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet uvedený v ISu. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 500 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 400 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 300 Eur/měsíc
Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty studentů


ERASMUS+ na FI:

V tabulce níže naleznete všechny smlouvy platné i pro následující akademický rok, případné doplnění nově uzavřených smluv proběhne do konce ledna 2015, sledujte proto aktualizaci údajů průběžně.
Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
KU Leuven - Fac. of Arts Belgie Karel Pala 2 6 mgr.
KU Leuven - Fac. of Science Belgie Václav Matyáš 2 5 mgr.
Aalborg Universitet Dánsko Mojmír Křetínský 2 6 mgr., Ph.D.
University of Copenhagen Dánsko Václav Matyáš 3 6 mgr.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Tampere Finsko Václav Matyáš 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
Grenoble Institute of Technolgy Francie Václav Matyáš 3 10 mgr.
Paris-Sud University Francie Luboš Popelínský 1 6 mgr., Ph.D.
ESIEE Paris Francie Leonard Walletzký 2 5 mgr., Ph.D.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
University of Bolzano Itálie Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Vilnius Litva Tomáš Pitner 2 5 mgr.
University of Luxembourg Lucembursko Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 12 bc., mgr., Ph.D.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
HTWG Konstanz Německo Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Potsdam Německo Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Saarland University Německo Karel Pala 2 6 mgr.
University of Oslo Norsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Engineering Portugalsko Václav Matyáš 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 3 bc., mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Vienna University of Technology Rakousko Antonín Kučera 2 5 mgr., Ph.D.
University of Vienna - bioinformatics Rakousko Matej Lexa 2 6 bc., mgr.
University of Vienna Rakousko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Václav Matyáš 1 5 mgr.
Comenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., Ph.D.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., Ph.D.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Madrid Španělsko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr.
University of Malaga Španělsko Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Polytechnic University of Valencia Španělsko Václav Matyáš 2 10 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

 • Přihláška (Erasmus Application) - najdete si ji na webu zahraniční univerzity, vyplníte a odešlete do uvedeného termínu dle pokynů na zahraniční oddělení nebo oborovému koodinátorovi hostitelské univerzity
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) - pokud znáte předměty vyučované v daném semestru, můžete odeslat spolu s přihláškou
  - pokud má zahraniční smlouva vlastní formulář LA, používejte zároveň vždy formulář MU
  - LA podepisuje oborový koordinátor (vyučující z FI zodpovědný za smlouvu s danou univerzitou, viz. seznam)
  - pro uznání předmětů uvedených v LA (příp. Changes of LA) do studia na FI je nezbytné mít vybráno minimálně 50% kreditů v informatických předmětech!!!
 • ubytování - zjistíte si, zda daná hostitelská univerzita nabízí zprostředkování ubytování, rezervujte si jej včas dle deadlinu
 • grant - získáte na univerzitním zahraničním oddělení (CZS), žádejte minimálně 3 týdny před odjezdem, detailní informace na webu CZS
Uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních studií


Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2 - 12 měsíců.


Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže:
 • 10. března
 • 5. června
 • 6. listopadu
Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami. Na aktuální nabídky stáží se informujte na OZZ.

Podmínky pro vysílané studenty

 • být zapsán ke studiu na VŠ, která má Extended Erasmus University Charter,
 • může být v jakémkoliv ročníku studia,
 • může vyjet na pracovní stáž Erasmus na max. 12 měsíců na každém stupni studia na vysoké škole,
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu

Finanční zajištění pracovní stáže
Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 600 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 500 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 400 Eur/měsíc

Podmínky pracovní stáže

 • musí být nedílnou součástí studijního programu na domácí VŠ
 • plný pracovní úvazek
 • musí být podložena smlouvou (Training Agreement) uzavřenou mezi vysílající VŠ, přijímající institucí a studentem.
 • pracovní plán stáže - souhlas VŠ a podniku, obsahem je pracovní program, očekávané výsledky a podmínky uznání
 • pracovní plán podepisuje za FI proděkan pro zahraničí a vnější vztahy
 • uznání stáže předmětem SPRAC a přidělením ECTS kreditů, uvedením stáže v dodatku k diplomu

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů

Aktuální nabídky pracovních stáží můžete najít na vývěsce v IS (fakultní) nebo v databázi CZS.

Informace k programu Erasmus - odkazy