ERASMUS+

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Pro zájemce o studijní pobyty programu Erasmus+ konané v akademickém roce 2016/17 proběhla dne 9. prosince 2015 ve 12.00 hod. v posluchárně D3 informační schůzka.

Prezentace z informační schůzky

Výběrové řízení pro studijní pobyty na jaro 2017

Vyhlašujeme 2. kolo výběrového řízení pro studijní pobyty Erasmus+ pro jaro 2017. V rámci výběrového řízení je možno se přihlásit na níže uvedené univerzity.
 • RWTH Aachen
 • KU Leuven
 • Saarland University
 • University of Porto - Fac. of Economy
 • Free University of Bozen-Bolzano
 • University Wien
 • Comenius University
 • ESIEE Paris
 • University of Cordoba
 • University of Vilnius
 • Grenoble Institute of Technology
 • University of Luxembourgh
 • University Potsdam
 • Vienna University of Technolgy
 • Juraj Dobrila University of Pula
 • University of Calabria
 • Ca´Forscari University of Venice
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • University of Salerno
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky prostřednictvím systému ISOIS (vyberte Erasmus+ studijní pobyty). Motivační dopis a certifikát z cizího jazyka vkládejte jako přílohy k přihlášce. Přihláška bude pro FI otevřena 9. - 25. května 2016 .

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit, neabsolvovali ještě test z AJ na Erasmus a nemohou doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 mezinárodně uznávaným certifikátem (ZSJZ, FCE,...), absolvují test z angličtiny.

Termíny testů z anglického jazyka:
 • úterý 24. 5. 2016 od 13.00 učebna B410
 • čtvrtek 26. 5. 2016 od 9.00 hod. učebna B410
Na test se hlaste prostřednictvím rozpisu v ISu. Před testem pošlete motivační dopis na emailovou adresu OZZ: brolikov(atsign)fi(dot)muni(dot)cz, pokud jste jej již nevložili do elektronické přihlášky.

FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

 • Studijní prospěch
 • Znalost cizího jazyka
 • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 - 1 strana A4) s důrazem na předměty, které chcete v zahraničí studovat
 • Posouzení oborového koordinátora
 • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:
1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus, příp. Socrates
2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
3. ostatní


Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 500 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 400 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 300 Eur/měsíc
Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Podmínky pro uchazeče o studijní pobyt:

 • být zapsán do akreditovaného bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu na vysílající škole
 • student minimálně 2. ročníku studia v době odjezdu na studijní pobyt
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty studentů


ERASMUS+ na FI:

V tabulce níže naleznete všechny smlouvy platné pro následující akademický rok. K výběru univerzity vám mohou pomoci informace od studentů, kteří se již pobytů zúčastnili.
Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
KU Leuven - Fac. of Arts Belgie Karel Pala 2 6 mgr.
KU Leuven - Fac. of Science Belgie Václav Matyáš 2 5 mgr.
Aalborg Universitet Dánsko Mojmír Křetínský 2 6 mgr., Ph.D.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Tampere Finsko Václav Matyáš 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
Åbo Akademi University Finsko David Šafránek 2 9 mgr.
Grenoble Institute of Technolgy Francie Václav Matyáš 3 10 mgr.
University of Paris-Sud 11 Francie Luboš Popelínský 1 6 mgr., Ph.D.
ESIEE Paris Francie Leonard Walletzký 2 5 mgr., Ph.D.
EPITA Paris Francie Jan Strejček 2 5 bc., mgr.
Juraj Dobrila University of Pula Chorvatsko Leonard Walletzký 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
Free University of Bozen-Bolzano Itálie Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Calabria Itálie Leonard Walletzký 2 5 mgr.
Ca' Foscari University of Venice Itálie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
University of Salerno Itálie Leonard Walletzký 4 5 mgr., Ph.D.
University of Vilnius Litva Tomáš Pitner 2 5 mgr.
University of Luxembourg Lucembursko Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 10 bc., mgr., Ph.D.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
HTWG Konstanz Německo Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Potsdam Německo Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Saarland University Německo Karel Pala 2 6 mgr.
Freie University of Berlin Německo David Šafránek 2 5 mgr.
Karlsruhe Institute of Technology Německo Leonard Walletzký 4 5 bc., mgr.
University of Oslo Norsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
NTNU Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Bergen Norsko Barbora Kozlíková 2 6 mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Engineering Portugalsko Leonard Walletzký 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Vienna University of Technology Rakousko Antonín Kučera 2 5 mgr., Ph.D.
University of Vienna - bioinformatics Rakousko Matej Lexa 2 6 bc., mgr.
University of Vienna Rakousko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Václav Matyáš 1 5 mgr.
Comenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., Ph.D.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., Ph.D.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Madrid Španělsko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr.
University of Malaga Španělsko Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Polytechnic University of Valencia Španělsko Václav Matyáš 2 10 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

 • Přihláška (Erasmus Application) - najdete si ji na webu zahraniční univerzity, vyplníte a odešlete do uvedeného termínu dle pokynů na zahraniční oddělení nebo oborovému koodinátorovi hostitelské univerzity
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) - pokud znáte předměty vyučované v daném semestru, můžete odeslat spolu s přihláškou
  - pokud má zahraniční smlouva vlastní formulář LA, používejte zároveň vždy formulář MU
  - LA podepisuje oborový koordinátor (vyučující z FI zodpovědný za smlouvu s danou univerzitou, viz. seznam)
  - pro uznání předmětů uvedených v LA (příp. Changes of LA) do studia na FI je nezbytné mít vybráno minimálně 50% kreditů v informatických předmětech!!!
 • zadání pobytu do IS, sekce Evidence zahraničních pobytů
 • ubytování - zjistíte si, zda daná hostitelská univerzita nabízí zprostředkování ubytování, rezervujte si jej včas dle deadlinu
 • grant - získáte na univerzitním zahraničním oddělení (CZS), žádejte minimálně 3 týdny před odjezdem, detailní informace na webu CZS
Uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních spolupráce


Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2 - 12 měsíců.


Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže:
 • 1.-11. března
 • 1.-13. května
 • 1.-15. července
 • 1.-11. listopadu
Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami. Na aktuální nabídky stáží se informujte na OZZ.

Podmínky pro vysílané studenty

 • být zapsán ke studiu na VŠ, která má Extended Erasmus University Charter,
 • může být v jakémkoliv ročníku studia,
 • může vyjet na pracovní stáž Erasmus+ na max. 12 měsíců na každém stupni studia na vysoké škole,
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu

Finanční zajištění pracovní stáže
Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 600 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 500 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 400 Eur/měsíc

Podmínky pracovní stáže

 • musí být nedílnou součástí studijního programu na domácí VŠ
 • plný pracovní úvazek
 • musí být podložena smlouvou (Training Agreement) uzavřenou mezi vysílající VŠ, přijímající institucí a studentem.
 • pracovní plán stáže - souhlas VŠ a podniku, obsahem je pracovní program, očekávané výsledky a podmínky uznání
 • pracovní plán podepisuje za FI proděkan pro zahraničí a vnější vztahy
 • uznání stáže předmětem SPRAC a přidělením ECTS kreditů, uvedením stáže v dodatku k diplomu

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů

Aktuální nabídky pracovních stáží můžete najít na vývěsce v IS (fakultní) nebo v databázi CZS.

Informace k programu Erasmus - odkazy

Odpovědný kontakt: Ing. Radka Brolíková