LLQPE: Frontend pre kecy.roumen.cz

Ani vás nebaví prezerať kopu obrázkov na roumene, pričom veľa z nich vôbec nie je vtipných? Nápad vytvoriť niečo ako LLQPE vznikol presne kvôli tomuto. Namiesto zobrazenia všetkých obrázkov si môžete vybrať iba tie obrázky, ktoré majú aspoň daný počet líbí (od 5 do 200).

Počet líbí, podľa ktorého sa obrázky vyberajú, je z doby, keď prešlo 24 hodín od ich zverejnenia na roumene, aby bola zaistená určitá konzistencia hodnotenia. Z tohto dôvodu sú cez LLQPE k dispozícii iba obrázky staršie ako 24 hodín, čo sa dá považovať za malú cenu, ktorú treba za filtrovanie zaplatiť. Môžete však namietnuť, že toto riešenie má tiež chyby. Áno, 100% to nefunguje, ale predsa je to asi najlepšia nenáročná nezávislá a automatizovaná aproximácia ideálneho riešenia, pokiaľ sa vám nechce prezerať všetko.