Vítejte

Autor těchto webových stránek si dal za cíl obohatit čtenáře o informace týkajících se Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Čtenář má možnost dozvědět se alespoň něco o historii tohoto filmového festivalu, o jeho náplni, smyslu a cílech. Dozví se, kdo stál u zrodu tohoto filmového festivalu a kdo je jeho pravidelným organizátorem. Zjistí, kdy se tato akce pravidelně koná a kdo se podílí na její náplni. Všechny tyto informace a další zajímavosti se čtenář může dočíst v sekci zaměřené na obecné informace o festivalu.

Informační důraz je však kladen především na poslední tři proběhnuvší ročníky tohoto festivalu a podle toho je uzpůsobena i celková navigace těchto webových stránek.

Zajíma-li se čtenář například o to, jaké filmy byly promítány v jednotlivých ročnících, kdo se stal vítězem nebo v jakém duchu se daný ročník nesl, pak se stačí podívat do příslušné sekce, kde se čtenář vše potřebné dozví. Pro úplnost jsou informace barvitě zachyceny na fotografiích a na videích, které si čtenář také může prohlédnout.

Navštivte sekce 14. ročník, 13. ročník, anebo 12. ročník a dočtěte se více!

Nepřehlédněte!