Totéž, o něco hůře nascanované, ale zato včetně jižní části a vysvětlivek
1 2 3 4
5 6 7 8

Mapa méně podrobná, ale asi přesnější
1 2 3
4 5 6
7 8 9

B & W, západ vlevo, 300dpi B & W, západ vpravo, 300dpi
totéž, oříznutý vršek a spodek, prý do formátu A4
B & W, východ vlevo, 300dpi B & W, východ vpravo, 300dpi
totéž, oříznutý vršek a spodek, prý do formátu A4

část Bîlea Podragu