Tatáž mapa, ale oscanovaná trochu jinak a o kousek dál na východ: střed a jih, "jih" navíc obsahuje legendu k mapě

Celá mapa oscanovaná stejně, jako předchozí