Totéž v celku

Černobílý plánek Zony Padiş.Detailní plánky kdovíčeho.