Dawe's VRML group - worlds for P111

Members of the group
Name
Occupation
Mail
David Šafránek 
leader + creator
Miroslav Leixner 
creator
David Rovan 
creator
Úloha 1 - cedulky
Úloha 2 - "živé" cedulky
Úloha 3 - stírací los
Úloha 4 - avataři


Úloha č. 1 : Statický objekt VRML - cedulky
 
Soubor s prototypem a_cedule.wrl

Definice prototypu
 
 
 

 

PROTO Cedule [ 
           exposedFieldMFStringnapis [ ]
           exposedFieldSFInt32typ
           exposedFieldSFInt32lod
           exposedFieldSFInt32smer
           exposedFieldMFStringurl [ ] 
      ]

Popis parametrů
 
 
 
 

 

MFString napis  text zobrazený na panelu cedule, implicitně prázdný řetěz
SFInt32 typ druh (tvar) cedule 0 .. 6, viz následující obrázky, implicitně 0
SFInt32 lod 0 - vypnuto LOD,  1 - zapnuto LOD, implicitně 0
SFInt32 smer určuje orientaci směrovky v rovině xy,
0 - vpravo, 1 - vlevo, 2 - směr neurčen, implicitně 0
MFString url url pro hyperodkaz z panelu cedule
Vzorník ceduliček
typ 0 smer 0
typ 0 smer 2
typ 1
typ 2
typ 3 smer 2
typ 4 smer 0
typ 5
typ 6 smer 1
typ 6 smer 2
Příklady použití
xleixner's cedule
xsafran1's cedule
xrovan's cedule

Pro lokální stáhnutí kompletu nabízíme cedule.zip. Za odrazový můstek po rozbalení zvolte scene1.wrl nebo scene2.wrl.Úloha č. 2 : Dynamické oživení statické scény

Zde je k prohlédnutí demonstrační scéna ve verzi LOD zapnuto a LOD vypnuto.
 
typ 0 Směrovka reaguje na dotek => přehrání wav samplu. (viz obr 2)
Nápis reaguje na přiblížení => blikání textu. (viz obr 1)
typ 3 Papírová část reaguje na dotek => přehrání midi souboru. (viz obr 2)
Dřevěná část tabule reaguje na dotek => přehrání wave samplu a ukončení případného midi přehrávání + animace směrovky.
Kolize s avatarem => přehrání zvukového samplu. (podobné obr 2, uzel Collision místo TouchSensor)
typ 4 Reaguje na přiblížení na 2 m => blikání šipky pomocí emissiveColor (viz obr 1) + přehrání wav samplu + animace směrovky.
typ 6 Nápis reaguje na přiblížení => blikání textu. (viz obr 1)
Reakce na dotek => přehrání wav samplu. (viz obr 2)

 
obr 1
 
obr 2Úloha č. 3 : Použití skriptu - stírací los

Soubory s prototypy los.wrl, los1.wrl
Definice prototypu PROTO Los [ 
           exposedFieldMFStringtext1 [ ]
           exposedFieldMFStringtext2 [ ]
           exposedFieldMFStringtext3 [ ] 
      ]

Popis parametrů
MFString text1 nápis na statické části losu
MFString text2 větší nápis skrytý pod stírací částí
MFString text3 menší nápis skrytý pod stírací částí
Základní princip, jehož bylo použito na implementaci stíracího losu, vychází z následujícího schématu :

TouchSensor obaluje spolu s PlaneSensorem dynamickou "stírací" část losu a v případě přítomnosti myši nad touto častí aktivuje Script. Ten zpracovává informace přijímané od PlaneSensoru a mění průhlednost příslušných objektů případně startuje přehrání doprovodného zvuku (pouze ve verzi č.2).

Naimplementovány jsou dvě verze stíracího losu :
1)  Verze los.wrl využívá PixelTexture jako stírací část losu - skript potom přiřazuje aktuální souřadnici myši právě jednu buňku textury, u níž snižuje transparentnost. To je činěno za současného zvyšování transparentnosti textů. Z důvodu rychlosti není implementován uzel AudioClip. Demonstrační scéna je k dispozici pod scene1.wrl.
2)  Verze los1.wrl jednoduše mění pomocí skriptu transparentnost stírací plochy za současného zvyšování transparentnosti textů. Při stírání přehrává specifický zvuk. Demo scénu najdete na scene2.wrl.

Vše potřebné si můžete stáhnout zazipované zde.Úloha č. 4 : Individuální avataři

Cílem této úlohy bylo navrhnout avatary dle individuálních vlastností autorů a vstoupit s nimi do virtuálního prostředí Blaxxun.
Každý avatar má předdefinovaných 8 gest podle specifikace Blaxxunu.
 

Miroslav Leixner
David Šafránek
David Rovan
Prototyp avatara
Prototyp avatara
Prototyp avatara
Testovací scéna
Testovací scéna
Testovací scéna
Nosí brýle, neobejde se bez dlouhých vlasů a možná rád jí.
 Rád hraje na kytaru, nemá rád, když něčemu nerozumí. Naštvanost dává najevo netradičními způsoby. Někdy se i zasměje. Nekouri a nepije.
 


(c) David Šafránek, 1999  xsafran1@fi.muni.cz