Přeskočit na:

PB007 – Analýza a návrh systémů

Tyto stránky slouží k prezentaci výsledků práce na analýze týmového projektu Univerzitní knihovna do předmětu PB007 – Analýza a návrh systémů.

Řešiteli projektu jsou Kateřina Balvínová, Daniel Jakubík, Zuzana KuklováMichal Růžička.

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Zadání projektu

Název projektu:

Univerzitní knihovna.

Základní cíle systému:

Charakteristika systému:

Systém bude sloužit čtenářům ke snadnému vyhledávání titulů a jejich online rezervaci. Systém bude automaticky informovat čtenáře o dostupnosti zamluveného titulu.

Systém bude vytvářet statistiky titulů podle jejich oblíbenosti a vytvářet seznam nejnovějších titulů.

Systém bude automaticky vystavovat upomínky při nevrácení titulu v daném termínu a upomínat uživatele, že se blíží konec výpůjční doby.

Kategorie uživatelů:

neregistrovaný uživatel – Má přístup přes internetové rozhraní ke katalogu knih, který může procházet a vyhledávat v něm jednotlivé tituly.

čtenář – Má vytvořený vlastní účet (který mu byl vytvořen knihovníkem po předložení dokladu totožnosti, doložení příslušnosti k  univerzitě a zaplacení členského poplatku). Má stejná práva jako neregistrovaný uživatel, která jsou mu navíc rozšířena o možnost rezervovat a  vypůjčit si nabízený titul.

knihovník – Má přístup ke katalogu dostupných knih, který má právo modifikovat, má přístup k účtům jednotlivých čtenářů, může zakládat nové účty, měnit uvedené údaje a rušit stávající.

vedoucí knihovny – Má stejná práva jako knihovník. Navíc se stará o evidenci zaměstnanců knihovny a zajišťuje objednávání nových knih a jejich zadávání do systému. Zajišťuje vyřízení faktur.

dodavatel – Zasílá nabídky titulů a přijímá objednávky od vedoucího knihovny.

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Projektový soubor

Projekt je vypracováván v CASE nástroji CASE Studio 2.22. Projektový soubor je ke stažení níže.

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Kontextový diagram

Kontextový diagram systému

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Diagram datových toků

0. úroveň:

0. úroveň diagramu datových toků systému

1. úroveň:

Dekompozice procesu Práce s tituly.

1. úroveň diagramu datových toků systému – dekompozice procesu Práce s tituly

Dekompozice procesu Správa objednávek.

1. úroveň diagramu datových toků systému – dekompozice procesu Správa objednávek

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Entitně relační diagram

Entitně relační diagram systému

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Use case diagram

Use case diagram systému

Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Seznam událostí

Seznam událostí celého systému.

U1: dotaz na tituly od neregistrovaného čtenáře (F)
U2: dotaz na informace o titulu od neregistrovaného čtenáře (F)
U3: dotaz na tituly od čtenáře (F)
U4: dotaz na informace o titulu od čtenáře (F)
U5: žádost o rezervaci titulu od čtenáře (F)
U6: žádost o prodloužení výpůjčky od čtenáře (F)
U7: dotaz na tituly od knihovníka (F)
U8: dotaz na informace o titulu od knihovníka (F)
U9: dotaz na informace o čtenáři od knihovníka (F)
U10: změna informací o čtenáři (F)
U11: založení nového čtenáře (F)
U12: změna informací o titulu (F)
U13: zadání výpůjčky (F)
U14: zadání navrácení výpůjčky (F)
U15: dotaz na tituly od vedoucího (F)
U16: dotaz na informace o titulu od vedoucího (F)
U17: dotaz na informace o čtenáři od vedoucího (F)
U18: dotaz na informace o zaměstnanci od vedoucího (F)
U19: změna informací o zaměstnanci (F)
U20: založení nového zaměstnance (F)
U21: objednání titulu (F)
U22: zavedeni titulu (F)
U23: potvrzeni provedeni platby (F)
U24: dotaz na nevyřízené faktury (F)
U25: zadání nabídky titulu (F)
U26: vystaveni faktury (F)
U27: je půlnoc – rozeslání upomínek (T)
Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Minispecifikace

Minispecifikace procesu Správa výpůjček.

SELECT:
  CASE 1 (zadání výpůjčky):
    zapiš výpůjčku do paměti "výpůjčky"
  CASE 2 (zadání navrácené výpůjčky):
    zruš výpůjčku z paměti "výpůjčky"
    IF kniha je rezervovaná
      THEN
        pošli výzvu k vyzvednutí
    END IF
  CASE 3 (žádost o prodloužení výpůjčky):
    IF kniha není rezervovaná
        AND není překročena maximální doba vypůjčení
      THEN
        prodluž výpůjčku v paměti "výpůjčky"
        pošli povolení prodloužení výpůjčky
      ELSE
        pošli zamítnutí prodloužení výpůjčky
    END IF
END SELECT

IF je půlnoc
  THEN
    FOR EVERY výpůjčka DO
      IF zbývá týden do konce výpůjční doby
        THEN
          pošli čtenáři upomínku
      END IF
      IF překročena výpůjční doba
          AND délka překročení výpůjční doby modulo 7 = 0
        THEN
          pošli čtenáři upomínku
      END IF
    END FOR
END IF
Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Datový slovník

Datový slovník datového toku Kniha.

Kniha = @IN + název + autor + nakladatelství + rok vydání + klíčové pojmy

IN = {číslo}
název = {[písmeno | číslo | mezera]}
autor = (titul) + křestní jméno + (prostřední jméno) + příjmení
titul = {písmeno}
křestní jméno = {písmeno}
prostřední jméno = {písmeno}
příjmení = {písmeno}
nakladatelství = {písmeno | číslo}
rok vydání = {číslo}
klíčové pojmy = {písmeno | číslo | mezera}
písmeno = [A–Z | a–z]
číslo = [0–9]
mezera = [ ]
Přejít: k navigaci | na začátek stránky | na konec stránky

Patička:

Valid XHTML 1.1   Valid CSS   Made to Dogma W4
Copyright © 2005–2009 Kateřina Balvínová <xbalvin(zavináč)fi(tečka)muni(tečka)cz>,
Daniel Jakubík <xjakubik(zavináč)fi(tečka)muni(tečka)cz>,
Zuzana Kuklová <xkuklova(zavináč)fi(tečka)muni(tečka)cz>,
Michal Růžička <xruzick7(zavináč)fi(tečka)muni(tečka)cz>