PřF:C2142 Návrh algoritmů pro přírodovědce | jaro 2015

Stránka předmětu v IS MU: https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2015/C2142

Přednášky

0. přednáška - Organizační informace
00_organization.pdf

1. přednáška - Od problému k algoritmu
01_introduction.pdf

2. přednáška - Úvod do složitosti
02_complexity.pdf

3. přednáška - Základní datové struktury
03_structures.pdf

4. přednáška - Řazení
04_sorting.pdf

5. přednáška - Haldy, vyhledávací stromy
05_heaps.pdf

6. přednáška - Indexy
06_indices.pdf

7. přednáška - Grafy
07_graphs.pdf

8. přednáška - Nejkratší vzdálenosti
08_distances.pdf

9. přednáška - Kostry
09_mst.pdf

10. přednáška - Přístupy k řešení problémů I
10_approaches.pdf

11. přednáška - Přístupy k řešení problémů II
11_approaches.pdf

12. přednáška - Těžké problémy
12_hard.pdf