Angličtina pro začátečníky

Rčení

Damage to speak
Škoda mluvit
Don't wake up a swan
Nebuď labuť
Relax in the living room
Odpočívej v pokoji
Where she married herself, here she married herself
Kde se vzala, tu se vzala

Slovní spojení

Unvomitable truth
Nezvratná pravda
Welded wine
Svařené víno
Hand-bag TV
Kabelová televize
From-under-her laundry
Spodní prádlo
Pulling birds (Towing Birds)
Tažní ptáci
Poisoning mechanism
Trávicí ústrojí
Selective driving
Výběrové řízení
Crotch writing
Klínové písmo
Guilty basements
Vinné sklepy
Sausage of lovers
Párek milenců
Goose burp
Husí brk
Steering Committee
Kastrační výbor

Osobnosti

Paincelebrate Soup
Boleslav Polívka
Tunecelebrate Littlecarrot
Ladislav Mrkvička
Martin Give-a-present
Martin Dejdar
Peacecelebrate Little Miner
Miroslav Horníček
Fun the Titman
Švanda dudák
Springcelebrate Hedgehog
Jaroslav Ježek
Christopher the Bastard from After Spoons and Without Satellites
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Věty a fráze

She is lubricated like a fox
Je mazaná jako liška
All the hydrogen probably made love in the solution
Veškerý vodík se asimiloval v roztoku
He vomited a long postcard on her
Vrhl na ni dlouhý pohled
Your eyes September
Tvé oči září
She was sitting on between (She is inprisoned on between)
Seděla na mezi
I am not smelling myself in my leather today
Necítím se dnes ve své kůži
Stop knitting my head
Přestaň mi plést hlavu
He afterdid himself
Podělal se
World champion in tanks on ice
Mistr světa v tancích na ledě
The train costs on every between
Vlak stojí na každé mezi

Jednoslovní názvy

Half-blame
Polovina
Overgossip
Překlep
Simplegreekness
Prostořekost
Behind-without-baking
Zabezpečení
Meeter
Potkan
Spasmer
Křeček
Neo-raked
Neohrabaný
Aftersteak
Pořízek
Undergater
Podvraťák
Ghostess
Duchna

Studentské překlady do češtiny

Easter
Východňár
Pubescent
Ten, kdo smrdí hospodou
General Failure Reading Disc C
Generál Failure čte disk C
I passed the exam
Propásnul jsem zkoušku
Sportswear
Sportovní nadávka
He stopped smoking
Přestalo se z něho kouřit
Close relatives
Zavřete příbuzné
To deliver
Odjátrovat

You should also be careful with "say" and "tell." You say something to someone and you tell someone something.

As internet is going to be widely accesible, computer games utilize it and connect people together. So I have to partially disagree with you. There games where anybody can chat with real people.

When all you have is a hammer, everything looks like a nail.

"Who the hell wants to hear actors talk?" (Harry M. Warner, Warner Brothers, 1927)

CZEnglish