Informace pro semestr jaro 2015

Místo a čas konání přednášky:

Každé pondělí v 16:00 v D2.

Zadání zápočtových příkladů:

Učební materiály k jednotlivým přednáškám:

Materiály se budou postupně objevovat zde v záložce Studijní materiály nebo ve studijních materiálech tohoto předmětu v Informačním systému.

Pro absolvování cvičení je možné si zvolit programovací jazyk. Vybrat si můžete z C/C++ a Javy.

Možná ukončení předmětu:

Zápočet

Pro ukončení předmětu zápočtem je třeba samostatně vypracovat a v řádném termínu odevzdat zadané projekty využívající všech důležitých rysů OpenGL probraných během semestru.

Zkouška

Nutným předpokladem pro přihlášení na samotnou zkoušku je opět vypracování projektů jako u zápočtu, platí i stejná pravidla. Takovéto projekty se ale navíc mohou bodově ohodnotit dle kvality vypracování a počtu přidaných prvků. Takto lze získat až 10 bodů, které je možné využít při řádném termínu následné zkoušky. Pokud zkoušku na první pokus nesložíte, body propadají. Upozornění: tyto body lze získat pouze za výborně vypracovaný projekt, projekty pouze splňující zadání nemají nárok na bonusové body. Navíc v průběhu semestru budete vždy na začátku cvičení vyplňovat odpovědník testující vaši připravenost na dané cvičení. Pokud za tyto odpovědníky nezískáte alespoň 70% ze všech možných bodů (v součtu za celý semestr), nebudete mít nárok na žádné bonusové body.

Samotná zkouška proběhne písemnou formou a bude zahrnovat teoretické otázky i krátké praktické příklady probírané během semestru na přednáškách a cvičeních.

Základní a doporučená literatura:

www.opengl.org/
www.xmission.com/~nate/opengl.html
www.root.cz
www.cs.unc.edu/~rademach/glui/