Tolerance---------------------------------------------------------------


Intolerance a pověry odjaktěživa doprovázely lidskou hloupost a nikdy,
jsem si jist, nebudou z našeho světa z gruntu vykořeněny,
neboť stejně tak věčné jsou jako hloupost samotná.
Kde se nyní tyčí pohoří, bude se jednou vlniti oceán;
kde je dnes mořské dno, bude jednoho dne poušť.
Leč hloupost zůstane hloupostí.     Nicodemus de Bott:
     Meditace o životě, úspěchu a štěstíKonec---------------------------------------------------------------


Až nadejde Tedd Deireadh, Čas Konce, Čas bílého mrazu a Čas vlčí,
Hemdall se postaví zlým mocnostem ze země Morhôgg, duchům a přízrakům Chaosu.
Vstoupí na duhový most a zaduje na roh.
To bude znamení, že přišel čas chopit se zbraní a vyrazit do největší bitvy všech dob.
Započne Ragnarog - poslední boj, v němž se rozhodne, zda padne věčná noc nebo opět přijde svítání...

... Kambi bude svym kokrháním varovat
Hemdalla, že připlouvá Naglfar, pekelný Drakkar
přivážející vojsko Temnoty, démony z Morhôggu.
Naglfar bude postaven z nehtů mrtvých...

... Kohout Kambi kokrhá.
Na břeh naráží vlna vzdutá přídí Naglfaru.
Zní hlas rohu.
Hemdall již stojí tváří v tvář nepříteli na duhovém oblouku Bifrostu.
Přichází Bílá zima, vichřice a vánice...
Země se otřásá pod prudkými pohyby Hada...

... Vlk spolkl slunce.
Měsíc skryl svou tvář.
Zůstala jen tma a zima.
Nenávist, msta a krev...


Prophecy---------------------------------------------------------------


Verily, I say unto you, the age of the sword and the axe cometh: the age of lupine blizzard.
The Time of White Chill and of White Light cometh; the Time of Madness
and the Time of Spite; Tedd Deireadh - the Time of Doom.
The world shall perish amongst frosts, and shall be reborn together with the new sun.
It shall be reborn from the Elder Blood, from Hen Ichaer, from the seed that hath been sown.
The seed that shall not spring, but shall burst into a flame.

Ess'tuath esse! So shall it be! Behold the omens!
And I shall tell you what omens
these shall be - first the Earth shall drown in Aen Seidhe,
the Blood of Elves...

Aen Ithlinnespeath
a prophecy of Ithlinne Aegli aep Aevenien