IV104 – Seminář 1

Téma: Úvodní „rozstřel“ – soutěž po jednotlivcích

V úvodním semináři je zadáno osm úloh různé obtížnosti. Vaším cílem je v zadaném čase (150 minut) vyřešit co nejvíce z těchto úloh. Úlohy jsou zhruba seřazeny podle obtížnosti, ale mějte na paměti, že vnímání obtížnosti je velmi subjektivní, proto je spíše doporučeno přečíst si zadání všech úloh a o pořadí řešení se rozhodnout samostatně.

Popis každé úlohy obsahuje kromě samotného zadání většinou i několik testovacích vstupů, na kterých můžete vyzkoušet, zda vaše řešení funguje. Systém odevzdávání vyřešených úloh funguje na principu hesel: Každá úloha má jeden větší vstup a v zadání je popsán způsob, jak z řešení pro tento větší vstup získat heslo, které pak zadáte do odevzdávacího systému. Je-li heslo správné, úloha se považuje za vyřešenou.

Zde se nachází odevzdávací systém – pro přístup potřebujete fakultní login a heslo.

Hodnocení

Body se udělují jednak za počet vyřešených úloh, jednak za celkové pořadí. Celkové pořadí je primárně sestaveno podle počtu vyřešených úloh, v případě rovnosti tohoto počtu se preferuje menší počet špatných odpovědí a v případě rovnosti se řadí podle součtu časů úspěšných odevzdání.

Body podle vyřešených úloh: 4 * počet úloh.

Body podle celkového pořadí: 10 bodů pro prvního, 7 pro druhého, 5 pro třetího, 3 pro čtvrtého, 1 pro pátého.

Domácí bonus

Kromě výše uvedených bodů můžete získat ještě bonusové body, pokud případně doma dopracujete a odevzdáte řešení posledních tří úloh. Za každou úlohu můžete získat až 3 body. Hodnotí se zejména elegance kódu a optimální časová složitost řešení. Deadline pro odevzdání naprogramovaných řešení je v neděli druhý týden semestru; pro odevzdávání bude otevřena odevzdávárna v ISu.

Úlohy