IV115 - Seminář laboratoře paralelních a distribuovaných systémů


Způsob výuky

Seminární výuka založená výhradně na prezentacích připravených studenty. Na začátku semestru představí učitelé několik hlavních témat současného výzkumu a zadají úvodní články. Studenti připravují a přednášejí prezentace. Postupně se přibližují k nejnovějších poznatkům s cílem poznat současný stav výzkumu a odhadnout bílá místa a důležité dosud nevyřešené problémy. Studenti mají velký prostor ovlivnit obsah semináře volbou témat a článků. Pro úspěšné ukončení předmětu musí každý student aktivně vystoupit, nebo úspěšně absolvovat závěrečný test.

Více informací o předmětu: IV115 - Katalog předmětů v IS

Program semináře

Program semináře je k nalezení na stránkách laboratoře ParaDiSe.


Předchozí semestry