IV113 - Úvod do validace a verifikace (podzim 2016)Obsah kurzu

Kurs podává úvodní informace o vybraných metodách testování software a procesu formální verifikace SW a HW systémů. Více informací o předmětu: IV113 - Katalog předmětů v IS

Přednášky

V podzimním semestru 2016 jsou přednášky každou středu od 16:00 do 17:40 v posluchárně A318.

Přednášky se nekonají:

Ukončení a hodnocení

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Pro zakončení stupněm A je navíc nutné vypracovat domácí úlohy zadané na přednáškách.


Studijní materiály