IB109 - Návrh a implementace paralelních systémů


Náplň


Přednášky

V jarním semestru 2016 jsou přednášky každou středu od 16:00 do 17:40 v posluchárně D3.

Přednáška se nekoná

Ukončení

Hodnocení

Pro hodnocení minimálně stupněm E je nutné získat ze závěrečného testu (90 minut) alespoň 50 bodů.
Pokud je výše uvedená podmínka splněna, výsledné hodnocení závisí od počtu získaných bodů (N) takto:
   0 ≤ N < 50   →   F
50 ≤ N < 60   →   E
60 ≤ N < 70   →   D
70 ≤ N < 80   →   C
80 ≤ N < 90   →   B
90 ≤ N    →   A


Studijní materiály

Slajdy: Knihy On-line zdroje: