Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Výukové materiály (slidy)|(vše v jednom souboru)

Informace ke cvičením zde

Informace ke cvičením (J. Cacek)

Informace k projektům

Průběh výuky

Hodnocení předmětu

Průběh zkoušky

 1. Zkouška bude probíhat jako písemka (45-60 min) na papíře a
 2. obhajoba projektu
 3. Témata projektů budou po cca 3-4 týdnech výuky vystavena na IS jako balík témat k tomuto předmětu. Bližší podrobnosti viz PROJEKTY.

Vzorové zadání písemky

Test bude mít cca 7-10 otázek (podle pracnosti).
Přibližně polovina otázek bude testového charakteru s výběrem z několika možných odpovědí.
Zde jsou příklady znění otázek s tvořenou odpovědí:

Výukové materiály (slidy)

Software dostupný na fakultních strojích s UNIXy (Solaris, IRIX, Linux)

saxon-6.5.2
saxon-7.0
xalan-2.3.1
xerces-2.0.1
tomcat-4.0.3
fop-0.20.3 + ceske fonty
jakarta-tomcat-4.0.4-b2-01
xml-xindice-1.0
Všechno jsou to verze up-to-date (v tuto chvíli...).

Stručnou dokumentaci k uvedeným nástrojům napsal kolega Pavlovič a je dostupná zde.

Aktuální pokyny pro cvičení

Cvičení 1,2 (St 26.2., 5.3.) - Seznámení s nástroji pro pořizování XML dat

Úkolem bylo seznámit se s použitelnými editory XML.
Vybrat, stáhnout a nainstalovat si vhodný editor.
V čtyřčlenných týmech pořizovat data o konferencích SOFSEM.

Cvičení 3 (St 12.3.) - DTD, validace XML dokumentů

Úkoly:
 1. Zobrazte si v Informačním systému MU (is.muni.cz) informace o sobě (z aplikace Lidé)
 2. Výslednou HTML stránku si uložte na počítač a upravte tak, aby byla skutečně validním XHTML 1.0 dokumentem (je jedno, jakou variantou - Strict, Transitional...). Přepracování na validní dokument bude vyžadovat celou řadu úprav, počínaje změnou velkých písmen v názvech elementů na malá, doplněním ukončovacích značek...
 3. Validitu ověřte nástrojem W3C HTML Validator.
 4. Protokol z validace si uložte/uschovejte.

Cvičení 4 (St 19.3.) - Práce s objektovými modely XML - dom4j

Úkol:
 1. Stáhněte si k sobě a doplňte zdrojový kód Cv4.java z adresáře dom4j-1.3.
 2. Pro překlad a spuštění můžete použít dávku run.bat. Překlad si vyžádá také archiv dom4j.jar.
 3. Pro bližší seznámení s kompletním dom4j si jej můžete stáhnout a instalovat k sobě - viz další krok.
 4. (volitelné) Stáhněte si balíček dom4j z webu, instalujte ho (stačí rozbalit kamkoli do samostatného adresáře) a spusťte si demo programy.
 5. Výsledek chodu vašeho programu nad vstupním souborem people.xml by měl být totožný (nebo velmi podobný) s people-out.xml.
Poznámka: můžete to celé realizovat i v jiném než javovém prostředí, pak si program (který musí umět totéž) píšete kompletně sami.

Cvičení 5 (St 26.3.) - Práce se systémem pro vývoj software - Ant

Cvičení je průpravou na projekt z tohoto předmětu. Projekt bude řešen počínaje příštím týdnem.
Obsahem tohoto cvičení je seznámit se s rozšířeným systémem Ant pro vývoj software. Výhody tohoto systému ocení ti, kdo budou projekty z tohoto předmětu psát v Javě, ale i jiných jazycích.
Ant funguje podobně jako např. unixový make, tzn. předloží se mu soubor popisující, co a jak se má v daných fázích softwarového vývoje udělat. Uživatel pak jen zadá, kterou fázi vývoje chce realizovat a Ant postupně zavolá definované překladače, preprocesory a softwarový produkt sestaví.
Úkol:
 1. Stáhněte si k sobě a nainstalujte systém Ant z webu.
 2. Pročtěte dokumentaci k němu, podívejte se na vzorové soubory build.xml.
 3. Řešte další úkoly podle pokynů cvičícího.

Cvičení 6 (St 2.4.) - Zadávání a úvodní práce na projektech, dodělávky...

Cvičení 7 (St 9.4.) - Práce na projektech

Cvičení 8 (St 16.4.) - XSLT transformace, práce na projektech

  Úkoly:
 1. Napište a spusťte XSLT transformaci, která převede soubor messages.xml do messages.html. Můžete použít např. XSLT procesor SAXON (Java), Apache XALAN nebo jiný. Nemusíte je ani instalovat, již jsou zprovozněny na Aise (viz module avail).
 2. Pracujte na projektech.

Cvičení 9 (St 23.4.) - Práce na projektech

  Úkol:
 1. Pracujte na projektech.

Cvičení 10 (St 30.4.) - Práce na projektech

  Úkol:
 1. Pracujte na projektech.

Cvičení 11 (St 7.5.) - Práce na projektech

  Úkol:
 1. Pracujte na projektech.

Cvičení ve St 14.5. se nekoná - Dies Academicus 2003

Cvičení 12 (St 21.5.) - Jazyky schémat

  Úkol (poslední!):
 1. Na webu Examplotronu najděte příklad po.eg v sekci 3.11. Flat schemas.
 2. Vytvořte k němu odpovídající XML Schema (komentáře, default hodnoty atd. tam být nemusí).
 3. Tento vypracovaný úkol buďto odevzdat cvičícímu jako všechny ostatní nebo stačí s sebou vzít na zkouškovou písemku a odevzdat jej přímo mně.