Příklad statické proměnné a metody

Představme si, že si budeme pamatovat, kolik lidí se nám během chodu programu vytvořilo a vypisovat tento počet.

Budeme tedy potřebovat do třídy Clovek doplnit:

 • jednu proměnnou pocetLidi společnou pro celou třídu Clovek - každý člověk ji při svém vzniku zvýší o jedna.

 • jednu metodu kolikMamLidi, která vrátí počet dosud vytvořených lidí.

public class Clovek {
  protected String jmeno;
  protected int rokNarozeni;
  protected static int pocetLidi = 0;
  public Clovek(String j, int rN) {
    jmeno = j;
    rokNarozeni = rn;
    pocetLidi++;
  }
  ...
  public static int kolikMamLidi() {
    return pocetLidi;
  }
  ...
}

Pozn: Všimněte si v obou případech modifikátoru/klíčového slova static.