Přetěžování - příklad (3)

 • Je ale otázka, zdali převod celého zůstatku raději nenapsat jako nepřetíženou, samostatnou metodu, např.:

    public void prevedVseNa(Ucet u) {
      prevedNa(u, zustatek);
    }
  
 • Je to o něco instruktivnější, ale přibude další identifikátor - název metody - k zapamatování.

  Což může být výhoda (je to výstižné) i nevýhoda (musíme si pamatovat další).