Konstruktory

Co a k čemu jsou konstruktory?

 • Konstruktury jsou speciální metody volané při vytváření nových instancí dané třídy.

 • Typicky se v konstruktoru naplní (inicializují) proměnné objektu.

 • Konstruktory lze volat jen ve spojení s operátorem new k vytvoření nové instance třídy - nového objektu, evt. volat z jiného konstruktoru

Syntaxe (viz výše):

public class Clovek {
  protected String jmeno;
  protected int rokNarozeni;

  // konstruktor se dvěma parametry
  // - inicializuje hodnoty proměnných ve vytvořeném objektu
  public Clovek(String j, int rN) {
    jmeno = j;
    rokNarozeni = rn;
  }
  ...
}

Příklad využití tohoto konstruktoru:

  ...
  Clovek pepa = new Clovek("Pepa z Hongkongu", 1899);
  ...

Toto volání vytvoří objekt pepa a naplní ho jménem a rokem narození.