Metody

Nad existujícími (vytvořenými) objekty můžeme volat jejich metody. Metoda je:

  • podporgram (funkce, procedura), který primárně pracuje s proměnnými "mateřského" objektu,

  • může mít další parametry

  • může vracet hodnotu podobně jako v Pascalu funkce.

Každá metoda se musí ve své třídě deklarovat.

V Javě neexistují metody deklarované mimo třídy (tj. Java nezná žádné "globální" metody).